HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 077.

Dátum 1616. szeptember 15.
Jelleg

Főirat: 6 old., latin, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti.
Mellékletek (fogalmazványok a főirat elkészítéséhez):
1) Conscriptio colonorum ... címmel 6 fol. form fraktur old. latin, 1616 szeptember 14-én kelt fogalmazvány.
2) „Myves emberek, zolgalo rendek, nemesek” ... megjegyzéssel 3 fol. form. kisméretű fraktur old. dátum nélkül.
3) A „kállay Hajdusagh Regestuma” jelzéssel a hajdúk névsora 2 old., dátum és hitelesítés nélküli fogalmazvány.
A főirat tartalmazza mellékletben foglaltakat, de helyenként más sorrendben és csoportosításban.

Szöveg

Conscriptio colonorum ... Regiae Maiestatis Kalloiensium
Oppidum Kallo:
Az Huszár Városban: (fogalmazványban 1. sz. melléklet): „Huszar varbely”: A colonusok név szerint elsorolva, minden megjegyzés nélkül. Számuk 10. – Az 13. városban: A colonusok név szerint elsorolva; számuk 4. – Az Rácz Városban: Név szerint elsorolva, minden megjegyzés nélkül. Számuk 68. – „Ferencz Deak az Orwos Aszony ura” – Oláh Jánosnál ez a megjegyzés: Földben lakó. – Inquilini domos non habentes: Név szerint elsorolva, számuk 12. – Lanii = mészárosok: Név szerint elsorolva; számuk 4. – Az elsőnél odaírva: Czéhmester. – Artifices = mesteremberek: Mind elsorolva név szerint, ahol a nevük mutatja a mesterségüket. Számuk 19. – 1) Zabó András – 2) Zabó Bertalan – 3) Zwch Péter – 4) Takach Leorincz – 5) Borbél János – 6) Csizmadia György – 7) Lakatos György – 8) Csiszár János – 9) Eöttveos Gáspár (maior) – 10) Eöttveos Gáspár (minor) – 11) Zabo Pál – 12) Zwch István – 13) Takach István – 14) Borbél Tamás – 15) Borbél Máthé – 16) Csizmazia Kozák György – 17) Lakatos Péter – 18) Eöttveos István (maior) – 19) Eöttveos István (minor)
Mivel ezek mint jövevények szerepelnek és csak a mesterségük után élnek, dominus capitaneus et tota militia Kalloiensis, kívánta, hogy maradjanak meg eddigi szabadságukban. – Egy kötelezettségük azért van: Ők kötelesek felügyelni a Huszárok városa nevű városrész kapujának a nyitására és zárására. – Nobiles: Négyen vannak. Név szerint elsorolva. Nemességüket készek igazolni. Őket a kalloi katonaság is menteseknek akarja tudni. – Liberi haydones = Szabad hajdúk: Név szerint elsorolva; számuk 56. Az elsőnél odaírva hadnagy. – „Conscriptio Oppidi Kallo ...” címmel lakosság-összeírás
(Szabolcs m.): oppidum Kallo (Nagykálló)

Tartalomgazda