HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 081. - No. 015.

Dátum 1692. május 8.
Jelleg

20 old. latin eredeti.

Szöveg

„Conscriptio”, melyet Szalay Jakab készített. Összeírás: subditusok száma, úrbéres szolgáltatás, allódiális javak.
Komárom városa:
Házak száma (600). – Földesúri adójuk: 600 ft. és 2 bécsi szekér kiállítása. – Robot: a telkesek évi 12 nappal, a házasok (földnélküliek) évi 6 nappal tartoznak. – Ferton-pénz. – Földesúri educillatio. – Bíróválasztáskor bárány és kalács-adó. – A halászok a nagyhalak egynegyedét adják a várnak. Ilyen ún. „kötél-hal”-nak számít a viza, a tok és a sőreg. – Továbbá „kötél-pénz”, minden viza után 1 Ft. – Földesúri malom; jövedelme. – 22 (magán) paraszti malom után járó földesúri adó. – A vásár- és bírságpénzek hozama. – A várost pallosjog illeti. – A vári allódiális földet (200 hold) a polgárok bérlik: holdját egy mérő gabonáért. Egy más helyen fekvő vári szántót (40 hold) már csak fele annyiért bérelnek! – A földesúri halászóhelyek hozama. – A cigányok a szénagyűjtésben kötelesek segíteni. – Csak a nyári 2 hónap educillatiós joga az uradalomé, ezt a praefectus árendálja évi 1300 forintért. – Az uradalomhoz tartoznak bizonyos Vágon-túli rétek, melyeket azelőtt a katonák maguknak kaszáltak. – Az uradalomhoz tartozó Vágon-túli földeken a vári német katonák 39 kertet létesítettek maguknak. – A halászok a piacra vitt apróhalak után (ponty, csuka és pér-hal) minden fontért 3 dénárt fizetnek. – A komáromi zsidók „pro libero quaesturae exertitio” évi bért kapnak.
Almás:
Egy egésztelkesnek egynyomásban 2 hold szántója van, 6 komáromi köblös vetésű. A földesúri adó (kilenced) holdanként 1 metreta búza. – Borkilenced, természetben. – Földesúri erdők; a faizásért a jobbágyok évi 12 szekér fát adnak. – A malom földesúri jövedelmének egyharmada az uradalomé. – A méh- és juhdézsma 1691. évi hozama. – A halászok adózása, mint Komáromban. – Kappan, tyúk, tojás és kenyér-adó.
Neszmély:
Adózásuk, mint Almáson és Komáromban.
Szentpéter:
Adózásuk, mint fent. – Kilenced helyet itt is terragiumot adnak a szántók után.
Ujfalu:
Most kezdik újra megszállni, régi telkei elpusztultak. – Kisebb földesúri rét, öl szénában. – Az elpusztult allódium telke most juhlegelő. – Adózását a többi falu mintájára veszik.
Szentpáli allódium:
A major 2–3 régi curia nobilitaris helyén épült ki. Majorház. – 40 férőhelyes borjúistálló, tehénistálló, lúdól, ököristálló, juhszárnyék, kerített szérű, stb. – Allódiális állatállomány: tehén, borjú, vemhes tehén, bika, ökrök, 1–5 éves tinó, juh, idei birka, lúd, pulyka, tyúk. – Kétnyomású allódiális szántó, komáromi köbölben (240). – Vetés: búza és zab. – Több földesúri kaszáló, öl szénában. – Földesúri legelő bérjövedelem. – Földesúri adóbevétel a halászóhelyek használata után. – Az uradalmi jövedelmek értékbecslése, – a 6%-os kulcs alapján – 71,421 ft.
Komáromi uradalom, mely előző birtokosa Hoffkircher tábornok.
(Komárom m.): Comarom – Almás – Neszmély – Sz-Péter – Vyfalu – Sz-Pál

Tartalomgazda