HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 081. - No. 008.

Dátum 1756. április 13.
Jelleg

50 old. egyszerű másolat.

Szöveg

„Conscriptio seu urbarium” Összeírás: kastély, gazdasági épületek, allódium, malom, subditusok név szerint, úrbéres szolgáltatásaik.
(A földesúri jövedelmekre vonatkozó számításokkal!)
Peklin:
Kőből épült kétszintes kastély helyiségeinek felsorolása. – Két pince; az első két, a második három helyiségből áll. – A másik kastély is két szintes; szobáinak felsorolása. Kert – Tágas lóistállók, mögöttük gyümölcsös. Falakkal övezett udvar, kis kőépületekkel. – Kert: alma, körte, szilva és őszibarack fák. Halastó, gyümölcsszárító épület, külön kerti ház az olasz fák és virágok számára! – Majorház, falazott sajtpince, istálló, baromfiól. A majorosnő szerződéses kötelezettségei. Romos gyümölcsaszaló és jégverem. – A másik kert, 5000 kereszt befogadó képességű csűr, veteményes és káposztáskert. – Ettől délre romos épület, nagy és jó pincével. – Téglaégető és halastó. – Újonnan épült földesúri bormérés, pincével, lóistállóval. – A földesúri mészárszék árendája és az ács földesúri adója. – Allódiális szántók három nyomásban és vetőköbölben. A termést háromszoros hozammal számítják. Borsóból és tatárkölesből ötszörös, lencséből négyszeres a becsült hozam. – Hat földesúri rét, szekér szénában. – Földesúri tölgyerdők.
Kosztolán:
Kétszintes földesúri serfőző, felszereléssel: hűtőkád, árparaktár, pince. Külön ház és raktár a sörfőző mester számára. – 3 köves malom árendában. A földesúri sörfőzéshez szükséges árpát ingyen őrli. – Kőből épült földesúri pálinkaégető ház; hozama. Mellette hízlaló ól. – Egy kerekű földesúri kendertörő malom; a molnár censussal és robottal tartozik. – Földesúri disznóólak és ökörhízlaló istállók. – Falazott nagy földesúri malom; négy kerék meghajtással – kettővel gabonára, eggyel kendertörésre s ugyancsak eggyel ványolásra, további néggyel kásatörésre berendezve. Végül a legfelső szinten fűrész-szerkezet. „Quae omnia ita sunt instructa, ut uno momento cursum suum habere possint”! – A molnárok árendája: 10 köböl búza, 20 köböl rozs, a kender egyharmada, a kásatörő után 10 fl, 2 hízott disznó, 1000 deszka készítése darabonként 1 dénárért és kívánság szerinti robot. – Mindegyik jobbágy évi 500 szőlőkarót ad. Ezt a szolgáltatást 4–5 évvel ezelőtt rendelték el s a jobbágyok igen panaszolják.
Peklin:
Jobbágy-névsor. – Népes és pusztatelkek. – Jobbágyfiak. – Paraszti állatállomány: ló, ökör, tehén, tinó, üsző, juh és kecske, méhkas, sertés. – Telki szántó, nyomásonként vetőköbölben. – Paraszti rét, szekér szénában. – Árenda, csak néhány iparos és az ispán kedvezménye! – Valamennyi jobbágy inquilinusnak minősül, bár többüknek van marhája. Naponkénti robottal tartoznak, amit télen megválthatnak. – Kenderfonás és tyúk-adó, mely megváltható. – Szüretkor fogatállítással tartoznak (ti. akiknek van marhájuk).
Kosztolán:
Évi census (12 kr.) – Lúd-adó, megváltható. – „quolibet anno unam tertialitatem anseris in natura”! – Földesúri kenderfonás, tyúk-adó és zsák-adó; megválthatóak. – Telki földjeik után gabona-kilencedet, az irtványföldek után hetedet, pusztatelki vagy allódiális bérlet után ötödöt adnak; ex leguminibus nihil. – Bárány- és méhtized. – Makkoltatási sertéstized. – Földesúri adó a pálinkafőző üstök után. – Robot: marhás jobbágyok heti 3 nap igával, gyalogszeresek naponta. – Hosszúfuvar esetén és a gyalogszeresek szüreti munkájánál a földesúr ad élelmet. – Földesúri sör és pálinka educillatio. – Allódiális szántó, három nyomásban, vetőköbölben. (1 köböl = 2 metreta!) – Földesúri rét, szekér szénában.
Lipóc:
Vadaskert: 7 szarvas, 6 dámvad, a vadak táplálására 5 szekér szénát adó rét. Vadászház, madár-ház, szénapajta, méhkelence 27 kas méhhel. – Földesúri pisztrángos patak. – Allódiális szántó, három nyomásban, vetőköbölben.
Mudróc:
Földesúri tölgyerdő; makkoltatás.
Ófalu:
Kétkerekű földesúri malom árendájának fele. – Erősen romos kendertörő.
Veres-Vágás:
Öt földesúri bükkerdő; makkoltatás. Egy tűzifát adó erdő, ahol elhagyott aranybányák vannak. Az erdei jövedelem fele az uradalomé. – Allódiális szántó, három nyomásban és vetőköbölben. – 7 földesúri kaszáló, szekér szénában. – Kőből épült majorház, sajtpincével és 100 marhás istállóval. Megroggyant gabonacsűr. – A földesúri marha- és juhlegelők eltartóképessége. – Egyköves földesúri malom; a jövedelem fele.
Ránk:
A más földesurakkal közös erdő jövedelmének része.
Felső-Kemence:
4 jobbágytelket felölelő allódium; majorház, 3 istálló, szekérszín, csűr és gyümölcsöskert. – Földesúri szántó, háromnyomású, vetőköbölben. – Allódiális rét, szekér szénában. – Egyköves földesúri malom; hozama. – Földesúri tölgyerdő; makkoltatás.
Vargony:
Robot és datia helyett évi census adnak: 12,5 ill. 6,7 fl.! – Bozótos erdőcske; tűzifa.
Decskő puszta:
Földjét tizedért bérlik.
Herlány puszta:
Kőből épült majorház, sajt- és vajraktárral, valamint pincével. – Borjúistálló, 100 férőhelyes tehénistálló, „conservatorium apum, seu apiarium, more Anglico instructum”, 400 kereszt befogadóképességű csűr. – Mellette kis ház, melyben a textor lakik. Juhászház, bárányőrző és nagy juhakol, egyik fala kőből, a többi fából. – Földesúri bükkerdő; hozama. – Allódiális szántó; háromnyomású, vetőköbölben. – Földesúri kaszáló, szekér szénában. – A földesúri marha és juhlegelő eltartóképessége.
Bunyita:
Robot és datia helyett évi árendát fizetnek. Ezt a rendszert csupán egy éve vezették be náluk. – Közös földesúri tölgyerdő; a makkoltatás fele hozama.
Bolyár:
Majorház, csűr, két szilváskert. – Allódiális szántó, háromnyomású, vetőköbölben. – Földesúri kaszáló, szekér szénában. – Kétköves földesúri malom és kendertörő jövedelmének egyharmada.
Tiszite:
Sváb telepítésű falu. A régi földesúrral, Petrasch báróval 1754-ben kötött megállapodásuk a következő: a) Igát saját erejükből állítanak ki. b) Egész telek után évi 10 forintot fizetnek. c) Tartoznak az allódiális szántó minden robotjával. d) Telkenként 2 öl fát vágnak. A fentieken kívül egyéb robottal nem tartoznak. e) Gabona, méh- és juhdézsma. f) Minden telek után 4 tyúk, 20 tojás és 3 font földesúri len fonása. g) Aki közülük örökös jobbággyá akar válni, azt kedvezményekben részesíti az uradalom. – A letelepülők 6 évi állami és 3–4 évi földesúri adómentességet kapnak. Ingyen építőanyagot és vetőmagot is biztosít az uradalom. Vallásukat szabadon gyakorolhatják. – Majorház, 100 marhás, cserepes fedelű istállóval. Hic solum sterilia pecora servantur, nimirum iuvencae et iuvenci: növendékmarha istálló! – Nagy csűr, az egész allódium kerítve. – Félig kőből, félig fából épült földesúri bormérés; berendezése. – A jobbágyok kő (11) és fa (4) házait az uradalom építtette. – Földesúri téglaégető. – Allódiális szántó, háromnyomású, vetőköbölben. – Földesúri kaszáló, szekér szénában. – Földesúri tölgyerdő; makkoltatás.
Notandum: az igás jobbágyok heti 3 napon át dolgoznak: a majorsági szántóművelés teljes egészében, továbbá favágás, sövényépítés, fuvarozás, stb. – A zsellérek robotja mindennapos.
Vajakóc:
Egy pusztatelek tartozékaiban kis darab földesúri szántó, vetőköbölben.
Peklini uradalom, most kamarai, régebben Keczer András és Menyhért birtoka.
(Sáros m.): Peklin caput bonorum, medietas – Kosztolan – Lipocz – Mudrocz – Ó-Falu – Patacsko – Veres Vágás seu Cservenicza – Ránk (Abaúj m.) – Felső-Kemencze (Abaúj m.) – Vargony – Decskő – Herlány (Abaúj m.) – Bunyita – Bollyár – Tiszite – Haraszty (Abaúj m.) – Vajkocz (Abaúj m.)

Tartalomgazda