HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 081. - No. 007 / b.

Dátum 1750
Szöveg

Extractus praestationum subditalium ...
Sóvár:
A jómódú jobbágynak megfelelő átlag a felételek. – Robot: heti 2 nap, igával vagy gyalogszeresen. – Évente minden gazdaság: egy zsák, két tyúk, tíz tojás, 6 könyöknyi fonás. – A quartalisták fele adóval tartoznak. – Az inquilinusok és subinquilinusok censussal és heti 1 nap robottal tartoznak. – Mindenféle őszi és tavaszi vetésből „ex populosis decima ex desertis vero nona et decima desummitur!” – Háromnyomású művelés. – A féltelkeseknek egy nyomásban 8 kassai köböl a vetése. – Általában minden sessióhoz 4 szekér szénát adó rét tartozik.
Gulvész:
A féltelek egynyomású vetése 3 kassai köböl és 2 szekér szénát adó kaszáló. – Robot és decima, mint Sóváron.
Kakasfalva:
Minden két quartát bíró (!) jobbágy heti 3 igás napot szolgál. – Minden inquilinusnak quarta sessiója van, mely után heti 2 nap gyalogszeres robotot teljesít. – Az őszi gabonából tizedet, a tavasziak után azonban csak egy köböl zabot adnak.
Ábrahámfalva:
A quartalista egy nyomásra 3 köblöt vethet. A telki kaszáló 3 szekér szénát ad. – Uradalmi jövedelem csupán a robot és a dézsma. A nyári robot, akárcsak a többi faluban, 3 forinton megváltható.
Erdőcske és Sósujfalu:
Féltelkesek: robot és dézsma, mint Sóváron. – Egy nyomásban 3 köblöt vetnek, a telki rét 3 szekér szénát ad.
Sóvári kamarai uradalom.
(Sáros m.): Soóvár – Gulvész – Kakasfalva – Abrahamfalva – Erdőcske – Soosujfalu

Tartalomgazda