HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 081. - No. 004 / a.

Dátum 1717. május 8.
Jelleg

24 old. latin 1754. március 7-i másolat.

Szöveg

„Conscriptio”, melyet Eröss Gábor készített. Összeírás: subditusok neve, állataik, postfundualia, úrbéres szolgáltatás, allódiális javak.
Sólyomkő vára:
Az erődöt a császáriak felrobbantották. – A vár alatti gyümölcsösnek jelenleg semmi haszna.
Élesd:
Régi építésű curia, üresen, újonnan létesített veteményeskert és csűr. – A gyümölcsöskertben kerítetlen, a Körös áradásai rendszeresen kimossák. – Jobbágy-névsor: incolae haereditarii, advenae servientes, inquilini 12 dierum és nobiles taxantes. – Paraszti állatállomány: ló, ökör, tehén, tinó, sertés, juh, kecske, méhkas – Paraszti telek-nagyság. – Paraszti szőlő, bor-köbölben; 1 cubulus = 16 iusta. – Paraszti rét, szekér szénában. – Paraszti szántó, vetőköbölben; pozsonyi köböl. – Deserta sessio nincs! – Fugitivi – felsorolás; az új lakóhely többnyire jelezve. – Allódiális szántó, kassai köbölben, két nyomás – 14 +17 köböl csv. – Uradalmi rét, részben lólegelő, részben kaszálják, szekér szénában. – A Körös halászata szabad. – Kétköves malom a Várpatak folyócskán. – A földesúrnak általános kilencedet, a püspöknek tizedet adnak. – A paraszti méhészet hozama kilenced-köteles. – Sertések után tized, ill. váltság-pénz jár, ennek összege makkoltatás idején magasabb. – Bárány és kecskegida kilenced, a bárányok megváltási díja magasabb. – A földesúri tölgyerdőt az uradalom más falvainak jobbágyaival közösen használják. A makkoltatásért tized jár. – A földesúri educillatio Mihály naptól György napig tart. – Régebben volt heti vására, mely a török idők után megszűnt. – Mihály napkor minden jobbágy tyúkkal és icce vajjal tartozik. – Census nincs. – „Labores praestant haereditarii et reliqui omnes, uti ipsis mandatur, laborant”.
Pestes:
„Desertae nullae quia incolis et advenis sunt elocatae”! – Nona helyett 3 éves tinót (tercz) adnak.
Tinód:
A falu határában fekvő szőlőket kakucsi extraneusok bírják, a kilencedet az uradalomnak fizetik.
Lok:
Allódiális szántó kassai köbölben. – Nona helyett itt is tinót adnak. Egy-egy ilyen váltságtinót rendszerint 2–3 falu jobbágyai közösen adnak.
Barátka:
Sem deserta sessio, sem fugitivus nincs. – Csak 3 ünnepi educillatiójuk van. – Kilenced helyett ők is tinót adnak.
Balnoka:
Földesúri rét, szekér szénában. – Erdőjüket más faluk parasztságával közösen használják; épületfa, makkoltatás.
Lóre:
A „pázsit” disznók után a makkoltatási disznóváltságnak csupán a felét fizetik.
Cserneháza:
„Hi loco laborum praestant annuatim R. fl. 40!” Ugyanitt de allodiatura nihil!!
Alsó-Lugos:
Allódiális szántó, kassai köbölben. Kétnyomású művelés. A terület egy részét a folyó áradásai tönkretették. – Allódiális szőlő, kapásban és borhozamban (70 fossor – 100–400 tina?) Robotban művelik. – A falu és az officiális közös malma; földesúri adó.
Notandum:
a) A korábbi összeíráshoz képest az allódiális földek száma csökkent. – b) A korlátlan roboton heti 3 igásnapot kell érteni. – c) A Mihály napi tyúk és vaj-adót, propter multifarias extorsiones, engedjék e a jobbágyoknak.
Sólyomkői kamarai uradalom.
(Bihar m.): Solyomkeő arx – Elesd – Pestes – Tinod – Lók – Baratka – Balnoka – Lóre – Cserneháza – Feketepatak – Kövesd – Alsó-Lugos – Felső-Lugos

Tartalomgazda