HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 077. - No. 017 / e.

Dátum 1580. január 12.
Szöveg

Inwentarium instrumentorum bellicorum ...
Ez a hadileltár kiegészíti a vár ugyanekkor felvett, az UC 77 : 17 (a) jelzet alatt szereplő készlet leltárát!
Nyitra vára:
A templom orgonája feletti erődítményben 3 szakállas puska. – A várkút melletti toronyban 2 szakállas puska, törött puskák, lőpor- és salétromkészlet, hordóban és vonókötél. – A templom melletti pinceraktárban ólomkészlet, törőmozsár, készlet különféle lőpor és lőszerfajtákból. Különböző gyújtószerek. – Külsővár, az árokba telepítve lőporraktár, hordóban. Nagy sugárágyú, 4 szakállas puska. A várszegleten kis sugárágyú és öreg seregbontó. A kapu fölött 16 szakállas puska és egy öreg sugárágyú. – Tormos bástya; 2 sugárágyú. – Kisvár; bronz sugárágyú, lőporkészlet, hordóban, 12 szakállas puska. – Fából épület raktár a belső várkapu mellett; szakállas és kézi puskák, lándzsák, lámpák, zászlók, stb. – Domus castellani; 20 kézi puska, lőportartó palackok, golyóöntő formák, dobok és bilincsek.
Nyitrai uradalom, nyitrai püspökség birtoka.
(Nyitra m.): Nittria arx

Tartalomgazda