HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 077. - No. 017 / d.

Dátum 1580
Jelleg

8 old. latin eredeti, 2 pld.

Szöveg

„Inventarium”, melyet az uradalom provisora készített. Összeírás: az allódium adatai, gabona, bor.
Inwentarium victualium, superlectilium allodiaturarum ...
Nyitra arx:
Kimutatás az uradalmi borkészletekről, hordóban és akóban. Jelezve, hogy allódiális, dézsma, kilenced vagy foglalt borról van-e szó? – A készletet tároló pincék: – Zeglet pince. – A sáfárház alatti pince. – Mély pince. – Kis vár-pince. – A trencséni borkészlet a drietomai pincében. – Bodoki pince. – Ecetkészlet akóban. – Uradalmi gabonakészletek, mérőben. Az ifjak háza, a püspöki ház, a curiálisok háza, a zöld ház, valamint a zabos ház padlásán: búza, rozs, árpa, zab és komló. – A bolt-pincében liszt és kalácsliszt, mérőben. – Serfőzőház, árpakészlettel, mérőben.
Királyi:
Vermelt allódiális és dézsma-gabonakészlet, mérőben: búza, rozs, árpa, zab. – Allódiális őszi vetés, mérőben: búza, rozs, árpa.
Lakácsi:
Allódiális őszi vetés, mérőben: búza.
Bajnocska, Pásztó, Hinorán, Pográny, Radosnya, Lucsni és Csekej:
Mindegyik faluban található kisebb-nagyobb uradalmi gabonakészlet (mérőben), főleg búza.
Nyitra vára:
Élelemkészletek: kősó, szalonna, háj, sózott káposzta. – A különböző püspöki épületek berendezési tárgyai. – Földesúri szénakészlet, ölben. – Majorság: tyúk, kakas, lúd.
Királyi:
Majorság: tyúk, kakas, lúd. – Az itt lévő uradalmi szénaasztagot eladták.
Nyitrai uradalom, a nyitrai püspökség javai.
(Nyitra m.): Nyitra arx – Drietoma (Trencsén m.) – Bodok – Kyraly – Lakachy – Baynocska – Paztho – Hinoran – Poghran – Radosnia – Lwchny – Chekey

Tartalomgazda