HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 077. - No. 017 / a.

Dátum 1587. augusztus 9.
Jelleg

64 old. latin eredeti. + Inventarium rerum apud manus Stephani Kery cubicularii habitarum, 1587. augusztus 14., 2 pld. + Salaria et praebendae familiae, 1587. augusztus 1., 11 old. Készítette: Baranyay I. + Conscriptio proventarum arcis Nitra = dátum nélkül, ered. latin 3 old.

Szöveg

„Inventarium” Összeírás: ruhák, bútorok, képek, könyvek igen részletes jegyzéke, allódiális javak, kommenciós lista. Készítette Baranyay István.
Nyitra vára:
Szeglet bástya; csatakígyó, szakállas puskák, lőporkészlet. – Külső bástya; csatakígyók, seregbontók, lőszerkészlet. – Külső vár kapuja; szakállas puskák. – Lőportorony, lőporkészlet, zsákban. – Vice várnagy háza; szakállas puskák, lámpa, zászlók. – Belső vár; lámpák, lőpor-, ólom-, kén- és lőszerkészlet, kénkoszorúk és labdák, lőportörő mozsár, szita, kanóc. – Szél bástya; puskák, szakállas puskák, salétrom, kén és szurokkészlet, hordóban. – Rézdobok, kötelek, gerendák. – Az orgona melletti propugnaculumban szakállas puskák. – A kapuőrség házában; rézdobok, bilincsek.
Inwentarium rerum quondam domini Zachariae Mossoczi Episcopi Nittriensis ...
Az elhunyt püspök ruhatárának leltára. – A püspöki ház különböző helyiségeiben: berendezési tárgyak, ruhák, egyházi tárgyak, képek és könyvek, pl.: Teatrum orbis terrarum; Articuli regni Vngariae scriptus liber; Hero de mechanicis belicis; A felsőelefánti Keresztelő Szt. Jánosról nevezett kolostor gazdasági iratai, stb. (Több tucat könyv és iratcsomó, melyek nem tartoznak a tulajdonképpeni könyvtár állományához!) In Bibliotheca cum camera sibi adiuncta: Az A-tól K-ig terjedő tabulákba több mint 1600 könyvet lajstromoznak. Az egyházi munkák mellett igen sok törvénygyűjtemény, jogi könyv, földrajzi és történeti mű, szótár, valamint a klasszikus és a modern irodalmat képviselő munka szerepel a jegyzékeken. – Res in sacristia inwentatae: Öt ladula; ebből háromban miseruhák és kegyszerek, a negyedikben a Nyitra Püspökség privilégiumai és oklevelei, míg az ötödikben az erdélyi és az óbudai egyház regestumai. – A provisor kezére adott javak leltára: A várnagy és a provisor lakása; berendezés. – Domus curialium; berendezés. – Area acetum; ecetkészlet, hordóban és akóban. – Konyhahelyiségek; felszerelés (rézfazekak, nyársak, rostélyok, sziták, bárdok, szekrények, parázstartó serpenyő, stb.) – Sáfárház és raktár; kenyeres ládák, malomkövek, borsó és babtartó ládák, kősó kockák. Készletek: méz, mérőben, borsó, mérőben, lencse, mérőben, árpakása, mérőben, tatárka, mérőben, vaj iccében. – Zsindely és faggyúkészlet, bőrök, stb. – Domus farinaria; liszt- és korpakészlet, mérőben. – Sütőház; felszerelés. – „Kys war pincze”; borvonó kötél és létra, kád, cseber, 2500 akónyi üres hordó, deszkakészlet, db. – Harangtorony; szalonna, marhabőr, sajt- és hájkészlet, db. – Soky Tamás vicevárnagy háza; kalapács, kőfúró, vadászhálók, csákányok, kapák, talicskák. – Gabonaraktár in tecto arcis: búza, nagyszombati mérőben, rozs, nagyszombati mérőben, árpa, nagyszombati mérőben, zab, nagyszombati mérőben, köles, nagyszombati mérőben, ocsú, nagyszombati mérőben. – Házi gyógyszertár. – Domus secretary; peres iratok raktára. – Allódium állatállomány: szekeres ló, fejőstehén, meddő tehén, borjú, bika, sertés, bárány, kecske-gödölye, lúd, tyúk, kappan, kakas, csibe, páva. – Marha, borjú és birkabőrök, stb. – Serfőzőház; felszerelés. – Uradalmi kert; asztalok, székek, kádak, gereblyék, kapák és ásók. – Vörös torony; salétrom és tisztított salétromkészlet, mázásban. – In palatio; üveglámpák. – A vár alatt szénaasztag, ölben. Török fogoly. – In arce: szarvas és dámvadak.
Zobor és Rovazmály:
Püspöki és káptalani szőlők.
Nyitra:
A vár alatti földesúri malom; jövedelme. – Cellarium profundum; borkészlet, hordóban és akóban. A borok termőhelye és a beszerzés módja, körülményei jelölve: allódium, dézsma, hegyvám, ajándék, vásárlás, stb. – Cellarium fiscale: borkészlet, hordóban és akóban. – Cellarium sub domo dispensatoris; borkészlet, hordóban és akóban. – Borbély Tamás (bérelt) pincéjében; borkészlet, hordóban és akóban. Pincészeti és bormérési felszerelés – kád, kötél, létra, „chapzek”, iccék, csebrek, stb. – Szerzetesi pince; borkészlet, hordóban és akóban. Pincészeti és bormérési felszerelés.
Radosnia:
Posar Mihály pincéje; borkészlet, hordóban és akóban. – Püspöki pince; borkészlet, hordóban és akóban. – Jankowych Lőrinc, Kersak Mihály és Kersak Lőrinc „camera”-iban ugyancsak püspöki borokat (hordó és akó) raktároznak. – A négy malom földesúri adója 393 nsz. mérő búza.
Osztró:
Püspöki borkészlet (hordó és akó) Guttan Márton, Hlobyk Simon, Andreyowy Mátyás, Krchawy Ádám és Zwetlyk György cameraiban.
Krakován:
Püspöki borkészlet (hordó és akó) Wahowyk Ádám, Hlobyk Mátyás és Porkoláb György cameraiban.
Trebéto:
Malom, földesúri adója 20 ft.
Mocsonok:
Püspöki borkészlet, hordóban és akóban.
Királyi:
Püspöki borkészlet, hordóban és akóban. – Földesúri vermelt gabonakészlet, búza, nagyszombati mérőben, rozs nagyszombati mérőben, árpa nagyszombati mérőben. – Allódium állatállomány: sertés, tyúk és kappan, lúd. – Kád, cseber, mérőedény, rézüst, földesúri dinnyéskert.
Mocsonok:
Püspöki szénakészlet, ölben.
Királyi:
Püspöki széna- és szalmakészlet, ölben.
Udvarnok:
Püspöki borkészlet, hordóban és akóban.
Récsény:
Püspöki borkészlet, hordóban és akóban.
Felső és Alsó-Drietoma:
Püspöki borkészlet, hordóban és akóban.
Lakácsi:
Püspöki borkészlet, hordóban és akóban.
Csab:
Püspöki borkészlet, hordóban és akóban.
Mocsonok, Királyi, Lakácsi, Radosna, Apáti és Püspöki:
Határában kisebb-nagyobb allódiális szántók találhatók. – Kimutatás azokról a hátralékokról, amelyekkel a parasztok a census, a katonai adó (huszárok és gyalogosok tartása a várban) és az educillátiós bor ára fejében tartoznak.
Sallaria et praebenda familiae ... Episcopi Nitriensis: (A provisor járandósága: évi 200 ft, két nyerges lóra évi 44 ft, 20 akó bor, 50 nagyszombati mérő búza, napi 18 cipó, mensa honesta, 6 lóra takarmány, a szolgálatában álló kocsis és lovász ellátása.)
A nyitrai vár familiája: castellanus, provisor, püspöki jogtanácsos, 3 vice-castellanus, 21 officiális; 1–2 ló után fizetik őket, többnyire egy officiolatus fele jövedelme is az övék, a provisor asztalánál étkeznek és 1–2 servitorra praebendát kapnak, rationista, trencséni procurator, organista, vietor, bombardarius, pistor arcis, rector scholae, claviger arcis, dispensator, cocus, currifer, hortulanus, vinitor, nyitrai allodiator, királyi allodiator, pastor, 6 vigil, piscinarum magister, 33 pedites portarum, scholastici recordantes, capellanus, frumentarius, campanator.
Conscriptio proventuum: census ordinarius – pecunia ... huszaronum – pecunia portariorum – Trencsén vármegye dézsmabérlete – sellyei rév jövedelme – ex Negyed koczy-penz – nyitrai vámjövedelem – mocsonoki mészárszék – mocsonoki salétrombánya – hízott sertésekből – pecunia vietoris – ex venditione foeni – Vogyerad puszta hozama – báránydézsma – az educillatio jövedelme – Az évi borhozam (kilenced, tized és allódiális) kb. 4500 akó. – Az évi gabonahozam: majorsági búza, majorsági tavaszi, dézsma búza és rozs, dézsma tavaszi – fruges censuales: búza, tavaszi – 4 helység dézsmamegváltása: búza és rozs tavasziak – malombúza – Dobrotok, census praedii: zab – Ratio victualium ordinariorum: tojás, sajt, tyúk, kenyér, kappan, húsvéti bárány, canabi quadragesima, borsó, búzakása.
Nyitrai uradalom. Mosoczy Zakariás nyitrai püspök javai.
(Nyitra m.): Nyitra arx – Zobor – Rowazmaly – Radosnia – Oztro – Krakovan – Trebethe – Mochonok – Kyraly – Vdwarnok – Rachich – Superior Drethoma (Trencsén m.) – Inferior Drethoma (Trencsén m.) – Lakachy – Chab – Apáti – Püspöki (Trencsén m.)

Tartalomgazda