HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 077. - No. 016 / d.

Dátum 1598. augusztus 3.
Szöveg

Inwentarium ...
Kesző vára:
A püspök úr szobáiban: berendezés, ostyasütő, török rézkancsó, mosómedence. – A palota szögletes szobája; törött szakállas puskák, lőpor- és lőszerkészlet, golyóöntő formák, kézi lőfegyverek, ólomkészlet, stb. – A provisor szobája; berendezés, némi ecetkészlet, pintben. Puskák, új fajta szakállas puskák. Ugyanitt a padláson: szakállas puskák, egy részük faágyba szerelve, csatakígyó, lőszerkészlet, stb. – Domus dispensatoria; némi berendezés, üres boros, káposztás és liszteshordók, egy kevés liszt és korpakészlet, köbölben. – Konyha; réz és cserépedények, fatányérok, óntálak, nyárs, stb. – Sütőház; rosták, teknő, köböl. – Várudvar; egy kakas, két tyúk, néhány csirke. – A belső várkapunál; seregbontók. – A külső várkapunál; vas- és réz csatakígyók, lőporörlő mozsár, zárak, láncos felvonóhíd.
In exteriori atrio arcis: Allódiális állatállomány: idei bárány, kecske, gida, sertés, süldő, lúd, méhkas.
Keszői uradalom, hetési Pethe Márton győri püspök számára készült kamarai összeírás.
(Vas m.): Kezzeo arx

Tartalomgazda