HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 077. - No. 011 / a.

Dátum 1570. november 4.
Jelleg

9 ol. latin eredeti, Verancsics sajátkezű aláírása! + 1610. július 17. Inventarium ebben: „Libri Jesuitarum in cistis duabus”

Szöveg

„Inventarium” Összeírás: a vár fegyverei, bútorai, edények, a túróci préposti ház leltára.
Znió vára:
Nagyobb és kisebb szakállas puskák. – Asztal, ágy, szék, láda, báránybőr, timpanon, zsindelykészlet, stb. – Lőpor, szurok, kén és terpentinkészlet, puskagolyók, golyóöntő formák, ólomkészlet és egy vas ágyúcska (falconeta!) – Csebrek, hordók, némi árpakása, kősó és ecetkészlet. – Nyársak, kések, rosták, edények, rozsliszt és korpakészlet, luknában. – Káposztás hordók, ládák, vágott bárány, sörkészlet hordóban, néhány kecske.
Váralja oppidum:
A túróci prépostság háza. – Serfőzőház; üst, kádak, hordók, stb. – Pince: üres söröshordók. – Stuba magna: oltárképek, mérőedények (lukna) és komlókészlet, luknában. – Majorház, némi berendezés. Állatállomány: sertés, páva, lúd, kacsa. – Domus dispensatoria: rosták, üres hordók, serpenyők, bárdok, fatányérok, stb. – A pincében mérőedények és üres hordó. – Az esztergomi érsek háza: berendezési tárgyak és miseruhák. – Konyha, felszereléssel. Felette galambház.
Az irat zárórészében utalás a prépostságnak az érsek által visszaszerzett falvaira, allódiális földjeire, valamint az újonnan emelt majorsági épületekre.
Zniói uradalom. Verancsics Antal esztergomi érsek.
(Turóc m.): Znio arx – Varallia – Sellie (Pozsony m.) – Pered (Pozsony m.) – Kyralfalva (Nyitra m.) – Hozzwfalva (Nyitra m.)

Tartalomgazda