HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 077. - No. 010 / c.

Dátum 1591. december 1. után
Jelleg

38 old. latin egyszerű másolat.

Szöveg

„Inventarium” Összeírás: allódiumok: gabona, állatok, tized adatai, újvári vár épületei, egyes falvak hátraléka, stb.
Inwentarium omnium rerum Archiepiscopatus Strigoniensis, tam in arce Wywar, quam extra arcem repertarum.
Galgóc oppidum:
Dézsmabor-készlet, akóban és gabona pozsonyi mérőben.
Verbó oppidum:
Dézsma búza és rozs, pozsonyi mérőben.
Stirus, Lopaszó, Vitencze:
Uradalmi búza-, rozs- és tavaszi gabonakészlet, pozsonyi mérőben.
Luka, Banka, Moskóc:
Uradalmi búza, rozs, zab és tavaszi gabonakészlet, pozsonyi mérőben.
Szerdahely, Szilád, Moraván:
Uradalmi búza-, rozs-, zab- és tavaszi gabonakészlet, pozsonyi mérőben és némi földesúri bor, akóban.
Nagyszombat:
Az érseki allódium: két lóistálló, néhány szekeres ló. Két üres pince. – Curia archiepiscopalis, különböző helyiségek, berendezés; mérőedények, ecetkészlet, akóban. – Domus dispensatoria; asztal, pad, teknő, stb. – Konyha; némi felszerelés. – Domus pistoria; asztal, tálacskák, fatányérok, üst, rosták, mozsár, ágy. Alatta a pincében sózott káposzta, hordóban. – Kádár-ház; háncs és vasabroncsok, fűrész, pöröly, fejsze, pecsétvas, stb. – Az udvaron láncos kút. – In tecto: liszt, hordóban és üres boroshordók. – Pince: dézsmaborok, hordóban és akóban, némi pincészeti felszerelés.
Szerdahely:
3 hold földesúri búzavetés.
Vága:
Allódiális állatállomány: ökör, fejőstehén, 3 éves tinó, éves borjú, bika, nagy disznó, malac, lúd, tyúk, kakas. – Üres hordók és ládák, némi búza, pozsonyi mérőben. – Majorház, berendezés. – A bírónál hátralékos census- és duecillatiós pénz.
Zsigárd:
Két évi földesúri széna, ölben.
Kér oppidum:
Földesúri dézsmabor, akóban és malombúza, pozsonyi mérőben.
Tardoskedd:
Allódiális állatállomány: tehén, 3 éves növendék tehén, 3 éves tinó, bika, 2 éves borjú, idei borjú, juhok, kosokkal együtt, lúd. – Uradalmi szénakészlet, ölben. – Juhász-ház; üst, sajtprés, csebrek, stb. – Marhapásztor-ház; kádak, dézsák, stb. – Uradalmi szénakészlet, ölben és búzavetés, pozsonyi mérőben.
Újvár vára:
Érseki ház, nagy pince; borkészlet, hordóban és akóban. Minden hordónál feltüntetve: honnan származik, dézsma bor-e, ajándék bor-e, stb.? Ugyanitt pince és kocsma felszerelés: kupák, mércék, tölcsérek, dézsák, kötél, stb. – Domus dispensatoria; ecetkészlet, hordóban és akóban. Ugyanitt kapák, ásók, üres hordók és ládák, valamint sózott káposzta, brinza, vaj és mézkészlet, hordóban, továbbá malomkövek és viasz, fontban. Ugyanitt korpa és hagyma, mérőben. – „Scatula aromatica fracta”. – Domus coquinaria; edények, rosták, sziták, nyársak. – Domus pistoria; nagy asztal, kupák, kések, edények, pékköpenyek, stb. – Kút melletti ház; 300 üres hordó, üst, kút-felszerelés. – Domus frumentaria; különféle űrmértékek, szalonnák, liszt, búza, zab és rozskészlet pozsonyi mérőben, kősó és tekercselt hájkészlet. Húsmérleg fém súlyokkal, bárdok és rosta. – Domus rationaria és domus sartorea; berendezés és némi felszerelés. – A provisor háza, különböző szobák berendezése, továbbá néhány szekrény és üres hordó. – Tízköves földesúri malom, kásatörővel; mércék, hordók, vas- és fa alkatrészek, malomkő. – Domus allodii deserta! – Kimutatás a különböző helyeken fekvő uradalmi szénakészletekről, ölben.
Baita, Farnad, Németdiós, Felső-Dombó, Felső-Korompa, Somolyán, Bohonic, Spáca, Karkóc és Dubovány:
Kimutatás a dézsma, illetve bérlet címén befolyt uradalmi gabonakészletekről, pozsonyi mérőben.
Restantiae peciniariae diversae ...: Kimutatás az uradalomhoz tartozó helységek földesúri adóhátralékairól. – A pénzjáradék, az educillátiós tartozás, valamint a különböző, pénzben megváltott terményjáradékok címén adódó tartozások összegezése. – A Bars megyei Verebélyben pl. a következő tartozásokat sorolják fel: pünkösdi sertésért, pünkösdi bárányért, educillatiós borért, Szt. György, Szt. Mihály és Szt. András napi censusért, borsért, sóért, viaszért, csirkéért, kappanért, kenyérért, tojásért, sajtért, bárányért, pro faclatura (robotmegváltás).
Ritkábban előforduló adók: ratione frugum ab aratris (Kis-Csetény), – pro dama (Nagy-Ölyved), – pro prato Faikwrthiense, kaszáló-bérlet (Cseke), – ratione pactae vini totius anni, educillatio-megváltás (Ketty).
Restantiae inter milites: Kimutatás az újvári tisztek és katonák előleg és zsoldtöbbleteiről és egyéb tartozásairól.
Esztergomi érsek birtokai. Újvári uradalom.
(Nyitra m.): Galgócz – Verbow – Stiruz – Lapaczow – Witencze – Luka – Banka – Moskocz – Zerdahel – Zilad – Morawan – Tyrnawia (Pozsony m.) – Zerdahel – Wagha (Pozsony m.) – Sigard (Pozsony m.) – Keer – Tardoskedd – Wywar arx – Baitha (Hont m.) – Farnad (Esztergom m.) – Nemeth-Dios (Pozsony m.) – Felseő-Dombo (Pozsony m.) – Felseő-Korompa (Pozsony m.) – Zomolian (Pozsony m.) – Bohonicz (Pozsony m.) – Spacza (Pozsony m.) – Karkocz (Nyitra m.) – Dubowan (Nyitra m.)
(Restantiae ...): Perbéte (Komárom m.) – Szeőleős officiolatus (Bars m.) – Cheikeőw (Bars m.) – Nempthy (Bars m.) – Berzencze (Bars m.) – Czethen officiolatus (Nyitra m.) – Izbegh (Nyitra m.) – Egerzegh (Nyitra m.) – Werebel officiolatus (Bars m.) – Theőld (Bars m.) – Aha (Bars m.) – Farnad officiolatus (Esztergom m.) – Buchu (Esztergom m.) – Musla (Esztergom m.) – Kemend officiolatus (Esztergom m.) – Kürth (Komárom m.) – Baich (Komárom m.) – Nagy-Eőlwed officiolatus (Esztergom m.) – Cheke (Bars m.) – Kuraly (Esztergom m.) – Ketth (Esztergom m.) – Zeőden officiolatus – Magyar Zeőden (Esztergom m.) – Nemet-Zeőden (Esztergom m.) – Wasarhely (Esztergom m.) – Ledecz (Nyitra m.) – Pogran (Nyitra m.) – Tardoskedd (Nyitra m.) – Wdward officiolatus (Komárom m.) – Keer utraque – Gutha officiolatus (Komárom m.) – Nazwad (Komárom m.) – Zakallos (Komárom m.) – Zalka officiolatus (Hont m.) – Leled (Hont m.) – Baitha (Hont m.) – Szethe (Hont m.) – Bernecze (Hont m.) – Kemencze (Hont m.) – Kis-Eőlwed (Hont m.) – Zwleő officolatus (Nógrád m.) – Filep-Pwspöki (Nógrád m.) – Hugiag (Nógrád m.) – Czethen officiolatus (Nyitra m.) – Riben (Nyitra m.) – Hinorány (Nyitra m.) – Niarhid (Komárom m.)

Tartalomgazda