HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 075. - No. 041.

Dátum 1549. január 31.
Jelleg

14 old. latin nyelvű, egy eredeti és 1 másolati példány (dátuma: 1549. február 1.), eredetin sajátkezű aláírás és gyűrűspecsét papírjelzetes lenyomata.

Szöveg

[Összeírás] „Regestum inventarii” címen, melyet a vár ingóságairól készített Kisseryn Ferenc számvevő, udvari tanácsos és Réway Ferenc gróf nádori helytartó emberei, Görtschacker Kristóf kapitányságában.
Trencsén:
Ágyúk, szakállas ágyúk, tarackok, helyük, számuk. – Lakatok, puskaportartók. – A sütőházban dagasztó teknő, kenyérnyújtó asztal, kisebb asztal. – Puskaporőrlő malom tárgyai. – Istállók, ajtaikon lakat. – Kút. – Porszárító. – Tűzszerszámok, golyók készítésére. – Réz- és facsigák. – Malom két kerékkel. – Szekerek, hordók, hordódongák. – A pincén nincs lakat. – Negyedköblös mértékek. – Gabona – A toronyban, ahol az élelmiszereket tárolják, liszt. – Hordók, csöbrök. – A sáfárházban hordók. – Kulcsárház, várnagyház, bútorzatuk. – A palotában hosszú asztal, pohárszék, szekrények, asztalok, székek; helyiségek bútorzata. – Óra – Dolia, melyekben most kenyeret tárolnak. – Victuáliákra szánt összeg megosztása.
(Trencsén m.): Trencsén

Tartalomgazda