HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 075. - No. 017.

Dátum 1766. február 4.
Jelleg

Eredeti, latin, 10 pag., sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai + 2 pld. becslés, 1766. március 18., 3 old. lat. ered. Készítette: Szurlonicz Miklós coadjutor + 10 old. eredeti latin. 1766. július 30. Készítette: a pozsonyi kamara számvevősége és 1 pld. „Supplementum conscriptionis”, 8 old. latin eredeti, 1766. június 26. Készítette: Nátafalusy Albert, Nánási István és Richko Pál megyei officialisok

Szöveg

(Összeírás) „Conscriptio et Urbarium”, melyet Nánási István fiskális prokurátor készített.
Palágy:
Palágyi család férfiágon való kihalása folytán fiscusra szállt birtok. – 14 jobbágy névvel, kuriális és jobbágyi telkek, fiak. – Állatállományuk: lovak, ökrök, tehenek, disznók – Szántóik befogadóképessége – Rétjeik szénahozama – Különböző földesurak névvel – Kúria, zálogban van, hozzátartozó telkek, két éve restaurálták. – Szilvás, hozama, értéke – Almafák, még nem teremnek – Kúriához kihasított szántók, befogadóképességük – Rétek, szénahozamuk – Több kúria, tartozékaival, javaival. – Egyiken istálló, pálinkafőző, csűr, szilvás, aszalt szilva jövedelme. – Görögkeleti plébánia – Református ludimagister – Szántók 2 nyomásban – Igás és gyalogrobot – Földje elég nagy és termékeny – Vásárok Ungváron, ott adják el termékeiket. – Kocsma jövedelme – Makkos tölgyerdő, hízlalható disznók, jövedelme – Esőzéseknek kitett, földjén rétjein vizek állnak. – Tizedet és censust nem adnak, csak robotolnak
A b példány aestimatio
Végösszeg: 19009 ft.
Királyi fiskális birtok.
(Ung m.): Palágy

Tartalomgazda