HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 054.

Dátum 1677
Jelleg

Egykorú, latin kamarai másolat 60 pag. aláírás nélkül.

Szöveg

Urbarium
„Limitatio” a jobbágyság úrbéres szolgáltatásáról.
Az egész Muraközre érvényes adatok: Minden negyedtelkes jobbágy heti 1 ekét boronával vagy más, a tiszt által meghatározott szerszámmal ad 1 napra; akinek nincs igása, heti 2 gyalog napszámot ad. Királyi dicát adnak, haramia pénzt (pecuniam haramiálem), telekpénzt, hízóért, bojrúért, vajért, lenért, tyúkokért, rendes és rendkívüli szénáért, tojásokért, karácsonyi kappanért fizetnek telkenként. Telek búzát, azonkívül rozsot, zabot adnak egy ill. másfél köblöt. Aki ludat nevel, évente egyet köteles adni. Zsellér (colonus medii quartalis), seu inquilinus) szolgáltatása kevesebb, ugyanezekből a tételekből, de vajat is adnak. A medii inquilinatus még kevesebbet fizet. Nedelicz, Szerdahely és Czirkulyanban szántásra nem kötelesek, csak fuvarral. Telekbúzát és zabot csak 1 mérővel adnak telkenként, természetben. Vaj, fak, len, kappan szolgáltatás alól mentesek. Parochiális jobbágyok és nemesek csak királyi dicát, haramiapénzt és szénaváltságot fizetnek.
Nedelicz:
Jobbágyok névvel, jövevények és elhagyott telkek föltüntetve. Földesurak neve.
Jardinocz:
Kuriális jobbágyok is, névvel. Felégetett falvak feltüntetve.
Kurssancz:
Hajósok is névvel, csak királyi dicát és haramiapénzt fizetnek.
Perlak:
Szerződésük szerint földesúrnak Fiscus részére pénzt fizetnek. Telkek után hízó disznót adnak. Vásárok, város, révek jövedemle a Fiscusé. Vámok és révek névszerint felsorolva, jövedelmük egyenként. Jövedelmek végösszege:2443 ft. 39 xr.
Fiskális birtokok.
(Zala m.):Muraköz: Nodelicz – Szerdahely – Czirkulyan – Leppatincz – Turniche – Chaktornya (oppidum) – Perlak (oppidum) – Ztrahomincz – Maczincz – Obresancz – Felső Nagy-Mihalocz – Felső Domboru – Badlichany – Kyss Domboru – Perkovczy – Ztametincz – Martinussecz – Vugrissencz – Vukenaczy – Dragoszlavczy – Sztrigo – Brez ocz – Peklincza – Struhovczy – Vratissenczy – Bratyancz – Muraszerdahely – Felső Kralocz – Szinicza – Turnische – Krisocz – Dehanovcz – Gardinocz – Bellicza –Szent Mihaly – Felső Pusztakocz – Alsó domboru – Druhilocz – Altercz alias Szent Maria – Alsó Mihalocz – Also Pusztakocz – Also Kralocz – Csehoucz – Bodalecz – Szoboticza – Pallo – Breszth – Vulyiaria – Felsö Steffanocz – Nagy Steffanocz, Kursancz, Perlak

Tartalomgazda