HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 053.

Dátum 1676. január 16.
Jelleg

Egykorú kamarai másolat, latin 6 pag. aláírás nélkül.

Szöveg

„Consignatio”
A 3 bányaváros évi censusa pénzben, ludakban, tyúkokban, tojásokban, vasban a hámorokból, zsindelyben, deszkában, zabban. Aratáskor kaszásokat és aratókat adnak. Halat lehetőségük szerint adnak. Csáki földesúr idejében minden hónapban adott mindegyik város árpát és komlót sörfőzésre.
Helczmanocz:
Malom és fűrészmalom után fizetnek. Semmi censust nem fizetnek, (több faluval együtt) szántanak, aratnak, kaszálnak és tizedet adtak. Gyalognapszámok száma az egyes falvakból. Két allódium, bennük állatok: juhok, disznók, tehenek, borjak. – Hozzájuk tartozó szántók, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk. Malmok, censust, árendát nem fizetnek, a káposztafalvi molnár tartozik disznókat hízlalni, valamennyi a vár szükségére tartozik disznókat hízlalni, valamennyi avár szükségére tartozik dolgozni.
Sigra:
Halastó. Vámok, jövedelmük. Várhoz tartozó erdők.
Királyi fiscus.
(Szepes m.): Szepes – Araritka – Helczmanocz – Wilbach – Odorin – Domisocz – Quintumform – Kaposzta falua – Nagy Szalok – Kocsva – Domanocz – Baldocz – Biacsocz – Olsaua – Olsauicza – Sigra – Harakou – Szlaczvina – Swedler – Remete

Tartalomgazda