HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 035 / a.

Dátum 1560 körül
Jelleg

Egykorú, kamarai másolat, latin 2 pag. aláírás nélkül.

Szöveg

Panasz-levél
„Libertas et prerogativa Incolarum platee Agriensium Zerdahel vocate…”
Censust nem fizetnek, taxát sem, nem is szolgálnak, csupán levelet visznek saját költségükön 12 mérföldre és a várban gabonát rostálnak. Panaszolják, hogy fát, követ hordani kényszerítették őket, Wakoch Tamás idejétől pedig minden egésztelek 1 fl., féltelek 50 denár censust kénytelen fizetni. A vár viceprefektusa, Keörmendy Mátyás házához munkásokat voltak kénytelenek adni, bort árultak, a köztük lakó nemesek nem vállalnak részt a közös terhekből.
Birtokos: külön nincs jelezve.
(Heves m.): Eger várának tartozéka

Tartalomgazda