HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 034.

Dátum 18. század
Jelleg

Eredeti Jugoszláviának átadva. l. Filmtár.

Szöveg

Conscriptio
Vinicza:
Kúria kőből, cseréppel fedve, emeletes, leírása, értéke. – Észak felé másik épület, állapota, értéke. Tág szérű, tej és sajt tároló, alsó része kőből, felső fából. Allódiális ház leírása. Csűr, elég nagy kert főzelékfélével, a kúria mögött gyümölcsöskert, nagysága holdakban. Allódium értéke a csűrrel. Két kis halastó, puszták, semmi hasznuk sincs. A kertekből a házi szükségleten felül más haszon nincsen. Tehenek, vaj és sajthozamuk értéke. Tenyésztésre hagyott tehenek. Disznók, évi nyereségük. – A házi szükségleten kívül várható évi haszon az allodiumból. Galambház galambokkal, hozamuk. Jobbágyok sorban kötelesek bort mérni, hozama. Szántók, nagyságuk holdakban, nagyobbrészt műveletlenek. Búzával, rozzsal, árpával, zabbal, hajdinával kölessel bevetett holdak, elvetett köblök, hozamuk egyenként, pénzértékük. Ugaron hagyott holdak. Kaszáló névvel, nagyságuk kaszásokban. Censust fizető jobbágyok névvel, pénzcensusuk egyenként. Szőlők névvel, nagyságuk kapásokban. Jobbágyok névvel, fiak, testvérek. Telkük nagysága, holdjaik. Rétjeik. Igás ökreik, lovaik. – Borcensusuk, kappan, csirke, tojás, len, censusuk. Elhagyott telkek névvel. Kaszálóikat a kuriához csatolták, szántóik tövissel benővve, nem használják. Egyik után censust fizetnek. Hegyjog személyenként feltüntetve: zab, kappan, csirke váltság, mindegyik értéke összegezve.
Br. Gotthel Gábor.
(Varasd m.): Vinicza

Tartalomgazda