HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 062. - No. 059.

Dátum 1670. július 12.
Jelleg

9 old. magyar, eredeti.

Szöveg

„Conscriptio” melyet Révész Ádám varanói harmincados készített
(Összeírás: kúria részletes leltára, bútorok, gazdasági eszközök, állatok, élelmiszer)
Inventarium:
Vehőc:
Jobbágy-névsor. Jobbágyfiak. Telek, nagyság. – Ökör, tehén és sertésállomány. Inquilinusok. Kastély: a helyiségek és a berendezés részletes leírása. – Pince; üres hordók és zsindely-készlet. – Lóistállók, szekérszín, „rongyos csűr”. – Majorsági állatállomány: tehné, üsző, lúd, tyúk, szekeres ló.
Varanó:
Puszta földesúri szőlő. – Őszi és tavaszi földesúri vetés, köbölben. – Szilvás, veteményes és komlós kert.
Jesztreb:
Fából épült udvarház; berendezés és felszerelés. – Két földesúri szőlő. – Allódiális állatállomány: – fejős tehén, meddő tehén, ökör és tinó, borjú, bika, disznó, ökör. – A jesztrebi parasztok: „mindennap tartoznak szolgálni, adojok semmi sincs”! – Földesúri gabona vetés, köbölben: őszi búza, más őszi gabona, tavaszi búza, zab, árpa, lencse, borsó. – Nagy-Bari, Kis-Toronya és Ujhely szőlőhegyein 5 földesúri szőlő; néhány prés, kapa, valamint egy kevés gabona és bor-készlet.
Banczi Márton javai:
(Zemplén m.)
Kamarai összeírás. Bona Martini Banczi (Zemplén m.):
Vehőcz portio – Porupka portio
Czemernye Kükőmező praedium portio
Varano portio – Jesztreb – Nagy-Bari portio – Kis-Toronya portio – Ujhely portio

Tartalomgazda