HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 062. - No. 002.

Dátum 1709. május 14.
1709. április
1709. március
Jelleg

6 old. lat. eredeti. + Aestimatio másolatban (2 pld. 12 old. 1709. április 12-i dátummal) és a kamarához írt jelentése (Forgách Pál tollából. Pozsony, 1709. március 9. 2 oldal lat.)
összevonva 62:2/A-val
összevonva 62:2-vel, mellékletként fölvéve!

Szöveg

„Aestimatio” melyet Csernanszky Ferenc alszámtiszt készített (Becslés: telkek száma, úrbéres szolgáltatás, hegyvám, malmok bevételének becsértéke)
Aestimatio
Podollya:
jobbágytelek, az igásrobot (heti 1–2 napos) értékével – zsellértelek, a gyalogrobot (heti 1–2 napos) becsértékével – puszta telek, értékkel. Az utánuk fizetett összeg. Az előzőekben összeírt telkek egész sessiokban kifejezve. – census: Szent György, Szent Mihály és Karácsony napján fejenként tartoznak fizetni. A quarták száma összesen, egész telekben is megadva. – Munera, bőjt idején: – quartánként sózott halat, quartánként kalácsot quartánként kölest (icce) quartánként kendermag (icce) vagy fentiek ellenértékét tartoznak adni. – Húsvétra: mindkét rész adjon egy bárányt, vagy ennek ellenértékét. – Szent György napjára: ugyancsak mindkét rész tinó fejében adjon 3 forintot. – Vetésre: minden quarta tartozik búzát (mérő) zabot (mérő) rozsot (mérő) vagy ennek ellenértékét adni. – Farsangkor: mindkét rész adjon vajat (2 icce) vagy ellenértékét sajtot vagy ellenértékét – quartánként: – tojást (6) vagy értékét – Pünkösdkor: quartásként adják: vajat 1/4 icce) vagy értékét – ludat vagy értékét – tyúkot vagy értékét – sajtot vagy értékét – Karácsonykor minden quartától: kappant vagy ennek értékét kalácsot vagy ennek értékét – Mindszentekre mindkét rész: sáfrányt, 16 unciát vagy értékét – Karácsonykor közösen: ártány fejében 6 forintot adnak. – Educillum: szárazkocsma fejében mindkét rész közösen adjon négy veder bort, illetve 4 forintot. – Dézsma: bárány- és kecsketartás után a földesúrnak kilencedet tartoznak adni. – Egyéb adó: préselt sajtot, „burendát” megfelelő súlyban és értékben. – Hegyvám: a megfelelő mennyiségű bor helyett készpénzt adnak. – Kézművesek adója: az összeírt csizmadiák fejenként egy pár sarut készítsenek, forintértékben is megadva. – A vár helyreállítására és karbantartására közösen 8 forintot tartoznak fizetni. – Fenti jövedelmek becsértéke.
Verbó, oppidum:
Jobbágy- és zsellértelkek, összesen összeírva – censusuk: Szent György és Szent Mihály napkor, közösen, két részletben fizetik – Exemptusok száma összesen, adójuk összege, mely a census összegből levonásra kerül, a bíró quartájának értékével együtt. Az így fennmaradó jövedelem értéke. – Rétek censusa – Sáfránypénz, kivéve az exemptusokat. Hegyvám, szárazkocsma és malom után befolyó természetbeni jövedelmek részletezése és ezek becsértéke. A gabona-adó alól mentesek neve. – A sajt-adó fontonkénti értéke. A takácsok szűrposztói (Sinben) tartoznak adni. A mészáros faggyút (fontban) ad. Vám jövedelme. – Educillatio: a földesúr számára 200 csebret tartoznak kiárulni, ennek becsértéke. Exemptusok nem fizetnek. – Irtványaikért fizetett összeg. Malom censusa, pénzben, censusa gabonában (verbói mérővel), becsértékkel
Vagyócz: l. Podollya.
Az egyes telkek értékbecslése, nagyságukra és az általuk teljesített robotra való tekintettel. Ezek ugyancsak feltüntetve. – Összes becsérték. – Vagyócz: l. Podollya. Az egyes telkek értékbecslése, nagyságukhoz és az általuk teljesített robothoz képest változó értékekkel. munera: Karácsonykor quartánként: kappant vagy ennek értékét, kalácsot vagy ennek értékét tojást vagy ennek értékét sajtot vagy ennek értékét vajat (icce) vagy ennek értékét – Szent Mihály és Pünkösd napjára ugyancsak quartánként tartoznak adni: – ludat vagy ennek értékét tyúkot vagy ennek értékét sajtot vagy ennek értékét vajat vagy ennek értékét tojást vagy ennek értékét – Böjt idején ugyancsak quartánként: kendermagot (iccével) vagy értékét kölest (iccével) vagy értékét, borsót (iccével) vagy értékét kenderfonatot – ezen felül quartánként: búzát (csejtei mérővel zabot (csejtei mérővel) tyúkot (vulgo halasne adóját) ennek összesen megadott értéke. – Sáfránypénz. Libertinusok adója. A vár helyreállításához illetve karbantartásához évente közösen meghatározott összeget tartoznak fizetni. – Educillatio: a Homonnay-részről ezen a címen fizetett összeg. Egyéb: a földesúr komlóskertjéből származó jövedelem. – A szőlőkarókat nem értékelték. Dézsma: a bárány- és kecsketized várható mennyisége és ennek becsértéke. – A méhkasokból egyenként várható méz mennyisége (icce) és értékbecslése. A parasztok szőlői a csejtei promontóriumon. A várható termés egyenként iccében, összesen vederben feltüntetve. Ennek becsértéke. – Kézművesek adója: az összeírt csizmadiák fejenként egy-egy pár sarut kötelesek készíteni, egyenként forintértéke is megadva. A vár helyreállítására és fenntartására közösen fizessenek évi 8 forintot. – A helység összes becsértéke. – A három portio együttes becsértéke: fl. 1890,59 – A 6-i, ill. 5%-al számított tőkeértéket is megadja az összeíró. – Felterjesztés – Forgách Pál gróf kérelme a Kamarához, a Rákóczi-hadak elvonulása után, testvére, Forgách Simon konfiskált jószágai ügyében, melyeket 8 bírt zálogban. A folyamadó részletesen ismerteti a jószág birtok- és zálogjogi vonatkozásait.
Bercsényi-féle fiskális javak:
(Nyitra m.)
A Nyitra megyében lévő Bercsényi részjószágok összeírása, jelenleg a fiskus kezén vannak.
Podollya – Verbó oppidum – Vagyócz (Margócz)
(Nyitra m.) részbirtokok: Verbó portio – Podollya portio – Vadócz portio.

Tartalomgazda