HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 050. - No. 041 / 2.

Dátum 1723. október 29.
Jelleg

6 oldal latin, egyszerű másolat.

Szöveg

"Extractus" (Becslés: falvanként telkek és ezek becsértéke.)
Szigeth város:
Becslése malom- és vámjövedelem nélkül. Malom- és vámjövedelem külön becslése.
Praediumok: – Becslése. A kiadások leszámítása után maradó tiszta jövedelem. Sessiók.
Praedi deserták leírása: – Jelenlegi használhatóságuk. Javaslatok: határaik pontosabb megállapítása; erdők, makk kihasználása.
Fehérvári Custodiatus falvai: "Hungaricum censum solvent". Kevés szántó, utánuk terménykilenced.
Szigetvárhoz tartozó birtokok a fiskus kezén (Baranya megye)
Szigeti és pécsi provisoratus falvai, Baranya és Somogy megyében: Szigeth oppidum – Szibod seu Turbek praedium – Visnye praedium – Hencze praedium – Péterfa praedium – Sabarcz praedium
Egykor vaskőzi Szt. Márton apátságé, jelenleg Meltzer Vilmos Ferenc birtokában: Praediancze praedium – Tothharasti
Pécsi káptalan használatában lévő idegen birtokok: Samberg – Doboka praedium – Csebin praedium – Bar praedium – Jenő praedium
Meltzer család használatában: Pagocza
Pécsi káptalan használatában lévő idegen birtokok: Farkasfa praedium – Szatina – Szt. Katalin – Hajmas
Praedia deserta – egykor a fehérvári Custodiatusé, most a pécsi káptalan használatában: Kövesd – Ersik – Hetsehely – Hetmely aliter Szethmen – Ökőrdy – Ökörvölgye – Karaczotfalva – Szt. Marton – Hertelend – Almas – Korpad – Kann – Lak – Bukesd – Kis Kövesd
A fehérvári Custodiatus falvai jelenleg kincstári kezelésben: Aczdi – Vitorág – Sobicz – Megyetfa – Ratkocza – Szt. Lélek – Cseben – Szagy – Liki – Szaigo – Ibafa – Terecze – Vegh Agy – Nyáros – Papron Kővesd – Erdel – Platina – Pogany – Csette – Szabas – Gyorofa – Lapsi

Tartalomgazda