HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 050. - No. 019 / b.

Dátum 1727 körül
Jelleg

19 old. lat. egyszerű másolat, keltezetlen, korára tartalma utal.

Szöveg

„Aestimatio” Becslés: telkek, allódiális javak, úrbéres és egyéb bevételek becsértéke 5–6%-os kamatbázison.
Aestimatio illorum Bonorum Rakoczianorum, quae prae manibus successorum Pauli condam Győrky iure hypothecario existunt.
Szentkirály:
Népes jobbágytelkek. Pusztatelkek. Három nyomású földesúri szántó, vetőköbölben. Három köves földesúri malom a Sajó mellett, kása- és kendertörővel, disznóhízlalással, stb. A gabona-kilenced és heted hozama.
Lóc puszta:
Földesúri tölgyerdő; makkoltatás. – „A terris provenit frumenti mixti cub. csv. 1” (földbér?)
Lenke puszta:
Földbérleti jövedelem.
Lekenye:
Két kerekű malom, kender- és kása-törővel; a jövedelem negyed része.
Pelsőc oppidum:
Annua taxa, 400 Ft. – Földesúri rét, szekér szénában. Földesúri vám hozama. Három köves földesúri malom, külön kása- és kendertörővel; jövedelme, sertéshízlalás. – A Nagy hegy használati bére: 200 frusta ferri!
Kuntapolca:
Fenyőmadár adó és zab köböl.
Rekenye:
Gabona-kilenced és censualia: lúd, tyúk, fajd, zab-köböl. – Br. Andrássy György a kamara telkén malmot építtetett.
Csetnek oppidum:
Két szintes fából épült curia, majorházzal. Három nyomású földesúri szántó, vetőköbölben. – Földesúri kaszáló, szekér szénában. Földesúri serfőző, elhanyagolt állapotban. Két majorsági veteményes kert. A csetneki és az ochtinai malom, valamint a vasmű földesúri jövedelme.
Ochtina:
Robot-váltság.
Dobsina oppidum:
Robot nincs, taxa annua, 105 ft.
Szilice:
A gabona-kilenced csak a tavasziakból jár.
Jolsvafő:
A bor-kilenced hozama. Két köves malom hozamának tizenhatod része.
Varbóc:
Földesúri szőlő, hordóban.
Felső-Telekes puszta:
Földesúri tölgyerdő, makkoltatás.
Dobodér puszta:
Földesúri kaszáló, szekér szénában.
Szalonna:
Földesúri tölgyerdő; makkoltatás.
Pincehely:
Földesúri szántó, vetőköbölben és rét, szekér szénában.
Nyilas puszta:
Földesúri tölgyerdő; makkoltatás.
Rakáca-Szend:
Három nyomású földesúri szántó, vetőköbölben és kaszáló, szekér szénában. Földesúri tölgyerdő; makkoltatás. Két köves malom földesúri hozamának fele része.
A 6%-os kulcs alapján becsült tőkeérték 28.625 rajnai ft. 58 krajcár.
Rákóczi-féle fiskális javak Gyürki Pálnál zálogban.
(Gömör m.): Szentkirály – Locz prad. – Kezeny praedium – Lenke praedium portio – Kiraly portio – Lekenye portio – Pelsőcz oppidum – Kun-Tapolcza portio – Rekenye portio – Szalocz portio – Gencz portio – Csetnek oppidum portio – Tornova et Somkut praedia portio – Fekete-Lehota portio – Ochtina portio – Restér portio – Kis-Szlavos portio – Hankovecz portio – Berdarka portio – Geczel portio – Redova portio – Péter Many portio – Felső-Sajó portio – Fekete-Pataka portio Dobsina oppidum montanum
(Torna m.): Szilicze portio – Fekete Füz praedium portio – Kisfalu praedium portio – Korotnok-Ardó praedium portio – Jósvafő portio – Petri portio – Sziny portio – Varbocz portio – Perkupa portio – Felső-Telekes praedium portio – Dobodér praedium portio – Kőszegh praedium portio
(Borsod m.): Szalona portio – Pénczehely praedium portio – Martony portio – Meszes portio – Nyilas praedium portio – Rakocza-Szend portio

Tartalomgazda