HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 049. - No. 005.

Dátum 1699. február 22.
Jelleg

15 – 13 oldal, latin nyelvű, eredeti és másolati példány, az eredeti pecsétekkel, aláírásokkal ellátva.

Szöveg

"Conscriptio", amelyet a Székelyhídhoz tartozó javakról készített Teyreczky Mátyás és Weinacht János Pál.
Székelyhid:
51 jobbágy névvel, testvérek, fiak. Állatállományuk: lovak, ökrök, tehenek, borjak, disznók, méhek. Telkük nagysága. Telkek egykori száma. Jó és termékeny szántók vannak 3 nyomásra, befogadóképességük. Földesúri szőlő, nagysága kapásokban 100. Földesúri szántók, befogadóképességük 300 köböl. Kúria, hozzátartozó rétek, szénahozamuk 1000 szekér. Régen jobbágyok fegyverrel szolgáltak, ingyen munkát nem végeztek, helyette fizettek. most 12 napot dolgoznak. Városiak szőlői, földesúrnak kilencedet adnak ebből és terményből is. Legelő, legeltethető állatok. Makkos erdő, hízlalható disznók 500, épület és tüzifát vihetnek provisor engedélyével. Malom 3 kőre, hozama. A folyóban kárász és más fehér halak. Hosszú híd vámmal, díjszabása. Korcsma és mészárszék hozama. Szepesi kamara által emelt magtár. Pincék, nagyságuk. Ér közepén egykor vár volt, most rom.
Mihályfalva:
4 jobbágy. Szántók 3 nyomásra, befogadóképességük 100 köböl. Rétek, szénahozamuk 100 szekér. Erdő 200 disznó hízlalására.
Albes:
6 jobbágy. Szántók 3 nyomásra, befogadóképességük 600 köböl. Rétek, szénahozamuk 50 szekér. Makkos erdő, hízlalható disznók 110. Minden munkával tartoznak földesúr tetszése szerint.
Olácsatár:
Kis rétek, szénahozamuk 50 szekér. Jó szántók, befogadóképességük 240 köböl.
Véd:
Katonaság gyakori megszállásai miatt elhagyott, lakói elköltöztek a legközelebbi helyre. Szántók 3 nyomásban, befogadóképességük 450 köböl. Rétek, szénahozamuk 50 szekér.
Nagyléta:
Szántók 3 nyomásban 1000 köbölre. Rétek, szénahozamuk 250. Makkos erdő, hízlalható disznók 1000, vadállatok.
Diószeg:
Hajdan a székelyhidi uradalomhoz tartozott, jelenleg Gonszefeld gróf bírja.
Ottoman:
Szintén a székelyhidi uradalomhoz tartozott, jelenleg Bernard János debreceni polgár özvegye bírja.
Monospetri:
Őfelsége az uradalomhoz tartozó egykori helységeket 1695-ben Possalaky Jánosnak 500 Ft-ért átengedte.
Hegyközpályi:
Sixai Szabó János debreceni polgár kapta adományképpen hűséges szolgálataiért.
Kiskereky:
Az uradalom egykori helységét Buday István bihari alispán kapta ezer forintért.
Székelyhidi uradalom (Bihar megye). Birtokos nincs jelezve.
Székelyhid – Mihályfalva – Albes – Ola Csatár – Ved – Nagy Létta (praedium) – Dioszegh (oppidum) – Ottoman – Monos Petri – Hegy köz Pályi – Kiss Kereky

Tartalomgazda