HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 049. - No. 004.

Dátum 1699. október 20.
Jelleg

33 – 33 – 33 – 15 – 5 – 5 oldal, eredeti és két másolati példány, valamint három kivonat, az eredeti pecsétekkel, aláírásokkal ellátva.

Szöveg

"Conscriptio et aestimatio", amelyet a jelenleg a Fiscus kezén lévő székelyhidi javakról készített Farkas István apát, Rau János Jakab tanácsos és Sánta L. Ferenc szolgabíró.
Székelyhid:
98 jobbágy, zsellér, fiak, testvérek. Állatállományuk összegezve: lovak, ökrök, tehenek, borjak, disznók, méhek. Bortermésük csöbrökben. A várostól nem messze vár volt, az Ér folyó közepén, 38 éve lerombolták, csak falai állnak. Mielőtt a török elfoglalta Váradot, népes volt, a bíró és az öregek vallomása szerint 200 telekből állt, most a zöme jövevény. Tulock és Ujváros egykori falvak elpusztultak, a várhoz tartoztak. Most katonák és földesúr szolgái lakják, robotot teljesítenek, mást semmit. Allodium, hozzátartozó szántók 3 nyomásra, befogadóképességük debreceni köblökben 90. Allodiális réte, szénahozamuk 600 szekér. Allodiális szőlők puszták voltak, hozamuk 50 csöbör. Hazai szokás szerint földesúrnak minden terményből kilencedet adnak. Makkos erdő, hízlalható disznók 400, idegenek tizedet adnak. Malom 3 kőre, csak esős időben megy. Hosszú híd az Éren, vámmal, díjtarifa. Földesúri mészárszék és korcsma, hozamuk. Lakosok szántói 3 nyomásban, befogadóképességük kassai köbölben. Elegendő rétek, szénahozamuk. Szőleik, békességes időben hozamuk. Legelő, legeltethető állatok. Halak az Ér folyóban, házi szükségletre elegendő. Vannak jobbágyok, akik földesúrral harcmezőn szolgáltak, mentesek voltak minden munkától, földesúrnak 1 tallért fizettek. Régen havonként voltak vásárok, most Diószegre és Margitára helyezték át őket. Birtoktörténeti adatok. Pincét tartoznak ásni, nagysága. Gabonaház, befogadóképessége.
Második része aestimatio. Székelyhid:
Jobbágyok, telkük, munkájuk értéke. Jövevények, féltelkesek, értékük. Zsellérek állatok nélkül, negyedtelkeseknek számítanak, értékük. Tuloki és újvárosi telkek, puszták. Nagy allodium szántókkal 3 nyomásra, befogadóképességük, értékük. Allodiális szőlők, tavalyi hozamuk, értékük. Makkos erdő, hízlalható disznók, értékük. Malom, értéke. Vám, korcsma, mészárszék, értékük. – Végösszeg: 29403 Ft 33 den.
Albis:
7 jobbágy. Allodiális szántók 3 nyomásra, befogadóképességük 450 köböl. Rétek, szénahozamuk 200 szekér. Közepes makkos erdő, hízlalható disznók, értéke. Falunak újonnan ültetett szőlője van. Szántók 3 nyomásra, befogadóképessége. Rétek, szénahozamuk. Legelők, legeltethető állatok. Makkos erdő, hízlalható disznók. Idegenek vetik egy részét már régóta.
Nagyléta:
104 jobbágy. Allodiális szántók, befogadóképességük 2000 köböl. Allodiális rétek, szénahozamuk 50 szekér. Makkos erdő hízalalható disznók 1000. Malom újonnan épült, 1 köves. Vám az Ér folyón. – Végösszeg: 59076 Ft 66 den.
Oláhcsaár puszta:
A bíró és öregek emlékezete szerint 20 éve még népes volt a praedium, mintegy 8 jobbágy lakott itt, egyikük – neve – jelenleg Monospetrin lakik. Jobbágyföldek, 70 köblösek; rétjeik jövedelmét Bossányi úrnak állítják.
Véd puszta:
Mintegy 12 telekből állt a praedium, birtoktörténeti adatok. Szántók 200 köböl befogadására, rétek 100 szekér szénára. Makkos erdő, mintegy száz disznó hízlalására.
Mihályfalva:
24 jobbágy névvel. Allodiális szántók három nyomásban, befogadóképességük 16 köböl nyomásonként. Rétje kevés van, évente 50 szekér szénát kaszálnak. Azt állítják a lakosok, hogy földesúrnak nem tartoznak ingyen munkával, telkenként 1 imperiálist adnak helyette, érvényben van-e vagy helyette 12 napot dolgoznak.
Székelyhid:
Örökös jobbágyok, telkük van, kettő számít egynek, értéke. Jövevények és zsellérek, minden kíváltságnak örvendenek, értékük. Tulokon és Ujvároson elhagyatott telkek, értékük. Allodiális szántók, befogadóképességük, értékük. Allodiális szőlők, hozamuk, értékük. Makkos erdők, hízlalható disznók, értékük. Malom 3 kőre, hozama, értéke. Vám hozama, értéke. Korcsma és mészárszék hozama, értéke.
Albis:
Makkos erdő, értéke.
Mihályfalva: Makkos erdő, értéke.
Nagyléta:
Allodiális rétek, szénahozamuk, értékük. Makkos erdők, hízlalható disznók, értékük. Malom 1 kőre, hozama, értéke. Vám, hozama, értéke. – Végösszeg: zálogjog szerint: 65413 Ft 33 den, örökbecslés szerint: 88254 Ft 66 den.
Székelyhid:
Jobbágyok, bármekkora telkük van, nem tesz különbséget, értékük. Jövevények, féltelkesek, értékük. Zsellérek, negyedtelkesek, értékük. Allodiális szántók, befogadóképességük, értékük. Allodiális szőlők, hozamuk, értékük. Makkos erdő, hízlalható disznók, értéke. Malom 3 kőre, hozama, értéke. Vám, hozama, értéke. Korcsma, mészárszék hozama, értéke.
Albis:
Makkos erdő, hízlalható disznók, értéke.
Mihályfalva:
Makkos erdő, hízlalható disznók, értéke. Allodiális szántók, befogadóképességük, értékük.
Nagyléta:
Allodiális szántók, befogadóképessége ismeretlen, nem értékeli. Vám, hozama, értéke. – Végösszeg: Zálogjog szerint: 65314 Ft 66 den., örökáron: 88700 Ft.
Székelyhid:
Jobbágyok névvel, testvérek, fiak. Állatállományuk: ökrök, tehenek, lovak, borjak, disznók, méhek. Szőleik nagysága csöbrökben. A falutól nem messze vár volt az Ér folyó közepén, 38 éve lerombolták, csal falai állnak. A város Váradnak a törökök által való elfoglalása előtt az öregek vallomása szerint 200 telekből állt, mostani örökös jobbágyok, nevük. 200 házból állt, most katonák és földesúr szolgái laknak bennük. Allodium volt, hozzátartozó szántók 3 nyomásra, befogadóképességük debreceni köbölben, hozama. Allodiális rétek, szénahozamuk. Allodiális szőlők, hozamuk. Hazai szokás szerint földesúr mindenből kilencedet kapott. Makkos erdő, hízlalható disznók, idegenek hízlalásért tizedet adnak. Malom 3 kőre, csak esős időben megy, hozama. Hosszú híd az ér folyón, vámmal, díjszabása. Mészárszék és korcsma, hozama. Jobbágyföldek 3 nyomásra, befogadóképességük. Elegendő rétek, szénahozamuk. Városiak szőlői, hozama. Legelő, legeltethető állatok. Halak a folyóban házi szükségletre elegendő. Voltak jobbágyok, akik fegyveresen szolgáltak háborúban földesúrnak, mentesek voltak a robot alól és csak 1 tallért szolgáltattak. Havonta voltak vásárok, a török időkben Diószegre és Margitára tették át. Pincét tartoztak földesúr részére ásni, nagysága. Magtár, befogadóképessége.
Utána aestimatio, ugyenezeknek a tételeknek ugyanilyen sorrendben való értékelése.
Albis:
Szántók 3 nyomásra, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk. Makkos erdő, hízlalható disznók. Mesterségük szerint szolgálnak földesúrnak. Újonnan ültetett szőlő, hozama csöbrökben.
Olácsatár:
Szántók, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk.
Véd:
Szántók 3 nyomásra, befogadóképességük. Legelő, legeltethető állatok. Rétek, szénahozamuk. Makkos erdő, hízlalható disznók. Szentjóbiak vetik és kaszálják.
Mihályfalva:
Allodiális szántók 3 nyomásra, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk. Legelő, legeltethető állatok. Semmi robotot nem teljesítettek, telkenként 1 imperiálist fizettek, most helyette 12 napot dolgoznak. Makkos erdő társbirtokosokkal közös, hízlalható disznók.
Nagyléta:
Allodiális szántók 3 nyomásra, befogadóképességük. Allodiális rétek, hozamuk békességes időkben és most. Legelő, legeltethető állatok. Makkos erdő, hízalalható disznók. Malom 4 éve épült, 1 köves, hozama. Vám.
Minden falu után ugyenezeknek a tételeknek aestimatiója. – Végösszeg: 24373 Ft 33 den.
Székelyhíd tartozékai, királyi Fiscus (Bihar megye):
Székelyhid – Albes – Oláh Csatár – Mihályfalva – Nagy Létta – Veéd

Tartalomgazda