HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 047. - No. 042.

Dátum 17. század vége
Jelleg

11-11 oldal + 4-4 oldal melléklet, latin nyelvű, két másolati példány. Keltezetlen, korára írásmódja és tartalma utal.

Szöveg

"Aestimatio", amelyet a szatmári várhoz tartozó falvak jövedelméről készítettek, 1 extractus és 1 értéket feltüntető kivonat.
Szatmár:
Vár, értéke. Allodium szabad telken, épületekkel, kerttel, serfőzővel, tartozékaival, értéke. (A várat 2000 ft.-ra, az allodiumot 1800-ra értékeli!) Allodium korcsmájában egész éven át mérnek bort, hozama, értéke. Kimért bor, sör, pálinka, seprűből bort csinálnak, 1000 liter borból 200 litert! Sertésjövedelem, értéke. Allodiális állatok tejhaszna, szárnyasok hozama, értéke. Szántók, befogadóképességük 223, értékük. Rétek, szénahozamuk 400, értékük. Korcsmatelek, értéke. Mészárszék jövedelme, értéke. Más korcsmák, kimért mennyiség, értéke. Szőlők a szatmári és erdődi hegyen, hozama, harmadát művelésre számítva értéke. Két malom a Szamoson, 3 kövesek, értékük, jövedelme harmada a molnáré. – Gabona és bortized értéke. Németiben robot helyett fizetnek, értéke. Pénzcensus értéke.
Erdőd:
Vár, csak falai állnak. 63 lakott telek, értékük, elhagyott telkek, értékük. Makkos erdő, hízlalható disznók, értéke. Malom 1 kőre, értéke, csak esős időben jár, hozama. Rét, szénahozama 1000, értéke.
Nantő:
Makkos erdő, hízlalható disznók, értéke. Méhek és tyúkok megváltásának összege, értéke.
Erdőd:
Lerombolt vár. Malom, esős időben működik.
Lophagy:
Megmaradt jobbágyok. Újonnan telepített elpusztult falvak. Többi falunál csak a birtokos neve, jobbágyok száma van feltüntetve.
Királyi Fiscus, Szatmár megye:
Szathmár – Madarász – Erdőd (oppidum) – Nantő – Rákos-Terebess – Gyürüs – Nagy Szokond – Kis Szokond – Medes – Szoldobágy – Lophágy – Felső Bodád – Mogyoros – Réztelek – Szinfalva – Barlafalu – Szakallas Biko – Pobiko (!) – Szeliste – Válaszut – Oláh Uyfalu – Oláh Totfalu – Kányaháza – Erdőd – Madarász – Reztelek – Szinfalu – Szaldobagy – Medes – Gyürüs – Lophagy – Szokond – Boldad – Ballafalva – Kis Nameny – Maytis – Cseke – Tiszakorod – Milota – Nagy Szekeres – Filcso – Nabrad – Rosaly – Tisztaberek – Csaholcz – Kis-Nameny – Tiszabecs – Hodos – Nagi Palad – Garbocz – Fekete Patak – Komjat – Koroszlo – Liddpo – Homok – Puszta Darocz – Lázar – Tatarfalva – Szinervarallya – Batiz – Csaszlo – Borhida – Vasvari – Farkasfalva – Udvari – Sonkad – Borpalad – Kispalad – Nagi Palad – Csenger – Majtis – Ombod – Omocz – Krasso – Pippó – Borhid – Ballafalva – Szakallas Biko – Szinfalva – Reztelek – Szoldobágy – Uyváros – Vámfalva – Jospiph háza – Medgyes – Görbed – Berencze – Felső falu – Uy falu – Bikszad – Terep – Tartoc – Komorzán – Tur Vekonya – Raksa – Bujánháza – Apa – Penyighe – Nagyvár – Erdőd – Madarász – Kis Namény – Rosály – Tiszta Berek – Tisza Becs – Méhtelek – Tisza Karád – Sonkad – Bot Palad – Kys Palad – Csécse – Milota – Nagy Palad – Tarpa – Nagy hodasz – Csahólcz – Kisar – Zeita – Csaszló – Gyarmath

Tartalomgazda