HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 047. - No. 040.

Dátum 17. század vége
Jelleg

8 oldal, latin nyelvű, pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti példány. Keltezetlen, korára írásmódja és tartalma utal.

Szöveg

Conscriptio "Extractus conscriptionis" c., amelyet a két szabad királyi városról készített Krucsay Márton és Turoczy Ferenc deputatusok.
Szatmár:
476 ház, állapotuk szerint 3 csoportba osztva: jó, közepes, hitvány. 26 házat nem értékel, jezsuitáké. Minden ház fából, agyagból van, szalmával fedve, értékük csoportonként. Census nem folyik be a házakból. Német katonák elnyomják a lakosokat, mindenfélét követelve tőlük. 415 lakos, közülük házzal bírók 410. 43 zsellér. 200 mesterember: kötélverők, csizmadiák, mészárosok, boltosok, szíjgyártók, szűcsök, vargák, kádárok, aranyművesek, sebészek, kovácsok, ruhafestők, ácsok, fazekasok, asztalosok, bognárok, gombkötők. Jövedelmük alapján csoportosítja őket, legnagyobb része a mindennapi kenyeret sem keresi meg mesterségével. Szántóföldje közepes termő, áradásoknak kitett, két ökörrel nem lehet szántani, 6 vagy 8 ökör kell hozzá, befogadóképessége 436 köböl. Erdő makkoltatásra és tüzifára, a német parancsnokság erősen kiirtotta, annyira, hogy épületfát már venni kell. Rétjeik jobb részét a német katonák kaszálják, lovaikat, barmaikat legeltetik, annyira, hogy a városiak, akiknek rétjük van, pénzért kénytelenek máutt venni. Halászóhelyük nincs, csak a Szamos, melyben a halak legritkábbak. Hetipiaca van. Szőlő, nagysága kapásokban 2990, borhozama. Beszállásolás igen nagy, mert a katonák télen-nyáron a házakban maradnak, állandó szolgáltatást követelnek, azonkívül átvonuló katonákat is szállásolnak el. Malom, két korcsma, más közjövedelem nincs. Nagy híd a Szamoson, árvíz sem viszi el, vámja még nincs. Katonaság garázdálkodásai.
Szatmárnémeti:
202 lakos. Közepes földjei vannak 3 nyomásban, befogadóképességük 523 1/2 köböl. Rétek, víz elönti, nagyobb részét német katonák kaszálják. Legelője elégséges. Erdeje tüzifára, épületfát máshonnét vesznek. Szőlői nincsenek. Közös jövedelem malom és korcsmák.
Szatmár és Szatmárnémeti (Szatmár megye). Birtokos nincs jelezve.

Tartalomgazda