HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 047. - No. 033.

Dátum 1755. augusztus 12.
Jelleg

2 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai másolat, 2 példányban, a második példány számadataiban némi változtatások vannak.

Szöveg

(Aestimatio) "Extractus Aestimationis Bonorum Szatthmariensium Ill. Dom. Baroni Ladislao condam Splenyi collatorum" címmel egy 1718-as összeírás alapján készítette Kassán a fenti dátummal a Szepesi Kamara kassai számvevősége. Hozzákapcsolták "in semine deficientis Kende Kristóf" Ököritó (Szatmár m.)-i portiójának becslését is.
Várallya:
Nemesi kúria, romos, 50 éve elhagyott. Hozzátartozó szántók 3 nyomásban, befogadóképességük, értékük. Rétek, szénahozamuk, értékük. Szőlő, hozama, értéke. Lakott telkek, értékük. Elhagyott telkek, értékük. Makkos erdő, hízlalható disznók, mivel nem terem minden évben makk, felére értékeli. Szabad korcsma, 3/4 éven át földesúr borát mérik, jövedelme, értéke. Bortized hozama, értéke.
Nyirmeggyes:
Allodiális szántók 3 nyomásra, befogadóképességük, értékük.
Ököritó:
Portio Christophori Kende in semine deficientis. Lakott egész sessió, Nr 1 és 1/2. Az egyik becslés egy egész sessiót 125 magy. frt.-ra értékel, a másik másolatban ugyanitt ez az összeg 200 magy. frt. Egy egész deserta becsértéke egyik Aestimatióban sem szerepel.
Néhai Splényi László és néhai Kende Kristóf. Fiskusra szállott portiói Szatmár m.-ben.
Splényi László: Varallya – Tyugod – Nyir Megyjes
Kende Kristóf: Ököritó

Tartalomgazda