HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 047. - No. 032.

Dátum 1755. augusztus 12.
Jelleg

4 oldal, latin nyelvű, kivonatos példány.

Szöveg

Conscriptio "Extractus conscriptionis" címen, amelyet a Splényi László által megszerzett szatmári várhoz tartozó javakról, az 1718-as, Erőss Gábor által végzett conscriptio nyomán kivonatolt a Szepesi Kamara Kassai Számvevősége.
Várallya:
Egykor nemesi kúria volt, elég nagy, már 50 éve elhagyott, csak alapjai vannak meg. Hozzátartozó szántók 3 nyomásban, 92 köböl befogadóképessége. Vannak ezeken kívül földek, melyeket a viszontagságos idők miatt nem műveltek meg, cserje benőtte. Allodiális rétek, szénahozamuk 12 szekér. Másik rét erdővel, cserjéssel benőve, semmit sem ér, várható hozama ha irtanák, legeltetésre használják. Allódiális szőlő annyira-amennyire megművelt, hozama. 2 jobbágy névvel, fiak, testvérek. Állatállományuk: lovak, ökrök, tehenek, borjak, disznók, juhok (nem írja ki). Telkük nagysága, szőleik, rétjeik. Szántók befogadóképessége. 11 elhagyott telek. Mikor virágzott a falu, földesúr tetszése szerint dolgoztak. Borból, terményből tizedet adtak, disznóból, méhből nem, nem is váltották meg. Makkos erdő, épületre is alkalmas. Korcsma 3/4 éven át földesúré, utána városé. Idegenek szőlői, tizedet adnak érte, név szerint felsorolva.
Tyukod:
1 deserta névvel, ugyanő pénzért megvette.
Ököritó:
3 jobbágy névvel, 2 deserta névvel.
Splényi László, Kende Kristóf, Szatmár megye.
Splényi László: Várallya – Tyukod – Nyir Medgjes
Kende Kristóf: Ököritó
Splényi László – Kende Kristóf: Tyukod

Tartalomgazda