HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 047. - No. 015.

Dátum 1675. november 30.
Jelleg

17 + 2 oldal, latin nyelvű, másolati példány.

Szöveg

"Conscriptio Extractus címen, amelyet a Szatmári Várhoz tartozó helységekről, befolyó jövedelmeiről készítettek. A mellékletben falvanként, kerületi beosztásban, összegezve. 1687-től gabona és egyéb termények uradalmi bevétele.
Szatmár:
Házak, elhagyott telkek, majdnem annyi mint ház. Búzakeresztek után fizetnek, bor, bárány és méhek után szintén. Korcsma évi jövedelme, kimért bor, sör. Két malom a Szamoson, jövedelmük köblökben. A Krasznán 1 malom, bérbe van adva a zavaros időkben. Allodium mellett kert. Szántók 2 táblában (nyomásban?), befogadóképességük. Jobbágyok minden munkára kötelesek, censust fizetnek. Szőlő, egykori hozama bemondás alapján. Serfőző, nincs használatban.
Némethi:
Puszta malom. Kunyhó, melybe a Berekből a várba jövő tizedet leteszik, szatmáriak szállítják be.
Nagyerdőd:
Hospesek egész telken. Zsellérek, akiknek szőlőjük van. Zsellérek, akiknek semmijük sincs. Mesteremberek: kovács, lakatos, fazekas, csizmadia, kádár, mészáros, szabó, ezek gazdasági munkát nem végeznek, ingyen dolgoznak a földesúrnak; jobbágyok mindent végeznek, amit parancsolnak nekik. Mészáros faggyút ad, és minden levágott jószág nyelvét. Száraz korcsmáért fizetnek. A vár mellett nagy kert, puszta. Büntetések harmada a tiszté. A halastón malom, évi búza és kukorica hozam. Nagy erdő, hízlalható disznók, elegendő kaszálók a tisztásokon. Szőlők, hozamuk 150 köböl. Bortized hozama, búza, zab tized hozama. Pénzcensus. Vadakból, őzekből, nyulakból elegendő(t adnak).
Soós: 18 fundus. Allódium volt, most puszta.
Medes: 15 fundus.
Censusba sajtot adnak, juhtúró helyett fizetnek. Minden nyáj után bárányt és gyapjút adnak, hozama.
Felsőszokond: 8 puszta fundus. Nagy erdő disznóhízlalásra.
Sanderfalu: 11 hospes. Makkos erdő, legeltetésért tizedet adnak.
Kiserdőd: 64 hospes, 1 szőlővel rendelkező zsellér, 2 zsellérnek semmije sincs, 2 mesterember.
Madarász: 90 egésztelkes hospes, 12 zsellér, 3 deserta. Census alakulása, jelenlegi összege.
Gyürüs: 24 egésztelkes hospes, 23 deserta.
Alsószokond: 13 fundus, teljesen puszta.
Lophagy: 12 egésztelkes hospes, 9 deserta. Egy juhnyáj után 1 sajtot, 1 bárányt adnak, gyapjastól. Méhekből és disznókból tizedet adnak.
Felsőbodad: 10 egésztelkes hospes.
Alsóbodad: 7 egésztelkes hospes, 4 deserta.
Missoka: 11 teljesen puszta telek.
Kis Nand: Telkek, jelenleg a törökök teljesen feldúlták.
Szoldobágy: 32 puszta fundus.
Szinfalva: 15 egésztelkes hospes, 23 deserta.
Magyoros: 10 egésztelkes hospes.
Barlafalva: 15 egésztelkes hospes, 2 deserta.
Uyfalva: 19 teljesen puszta fundus.
Olahtottfalu: 20 puszta fundus.
Zellistye: 14 puszta fundus.
Papbiko: 15 egésztelkes hospes, 4 deserta.
Válaszut: 18 egésztelkes hospes, 12 deserta.
Szakalasbiko: 32 egésztelkes hospes, 12 deserta.
Gyertynfalva: 16 egésztelkes hospes.
Pusztatelek: 8 egésztelkes hospes.
Nygrefalva: 5 egésztelkes hospes.
Bayfalva: 11 egésztelkes hospes.
Szatmári vár falvai (Szatmár megye). Birtokos nincs jelezve.
Szathmár – Némethy (oppidum) – Erdőd (oppidum) – Sóos – Madarász – Also Szokond – Gyürus – Felső Szokond – Medes – Lephagy – Felsö Bodad – Also Bodad – Missoka – Szimfalva – Kisnád – Szoldobáss – Szinfalva – Mogyoros – Barlafalu – Gyfalva – Zelliestye – Válaszut – Szakalas Bike – Sandorfalva – Gyertyanfalva – Puszta Telek – Bay Falva – Pap Bikó – Nigrefalva
Szatmári vár falvai: Kiserdőd – Alsószokond – Missoka – Barlafalva – Szakalasbiko

Tartalomgazda