HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 047. - No. 013.

Dátum 1674. december 4.
Jelleg

52 old. latin nyelvű, rubrikás összeírás, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti.

Szöveg

"Urbarium seu Conscriptio Universorum Bonorum et Rerum ad Arcem Zatthmar de facto spectanitum…"
Johannes Erasnus Wegerern provisorsága idején készült.
Szatmár város:
Évi készpénz census. A város régi privilegiumai. Földesúri (királyi) szántók a város határában 2 nyomásban. Külső jobbágyok szántják és aratják, a város kincstári vetőmaggal beveti, a learatott terményt beszállítja a kincstári szérüskertbe, és ott boglyába rakja. A beszállítás kötelezettség ellen tiltakoznak. Bereg megyéből a termény és bor 10-edeket Szatmár és Németi városok kötelesek beszállítani, ha erre nem lenne szükség, helyette a vár számára élelmiszert kell szállítaniok az officiális által megadott helyről, ez ellen is tiltakoznak. A város sérelmei a kocsmáltatás terén, hivatkozás 1264-es privilegiumokra. Földesúri szőlők a város határában. – Termény 10-edek megváltása készpénzzel: 10 gelina után 6 dénár. Bor 10-ed megváltása készpénzzel: 10 cubus után 8 den. Juh, méh 10-edek megváltása készpénzzel. A 10-edek negyedrésze a prédikátoré. Az alsóváros is a belsőváros privilegiumait élvezi és a város bírája alá tartozik. A vár rétjei a kapitányok használatát szolgálják.
Németi:
Földesúri (királyi) majorság. Földek 3 nyomásban a város határában. A városiak a hordáson kívül cséplésre is kötelezettek, továbbá a szemes beszállítására is. Malomjövedelem fele a városé, fele a kincstáré.
Nagy Erdőd:
Lakosok név szerint, fiúgyermekek. Ökör, tehén, sertés, méh. Deserták (elég sok!) Házak utáni census a prédikátoré. Termény 9-ed és 10-ed a prédikátoré. Bor 9-ed a királyé. Őszi sertésekből 10-edet adnak, tavasszal az egész nyáj után egyet. Malom, újonnan kijavítva, minden felszereléssel, pl. kővágó csákányokkal ellátva. Váralji rétek: vadkert és mocsár. Makkerdők 3-4 ezer sertésre. Makksertések után 10-ed, a makkterméstől függetlenül. Erdei kaszálók, ha idegenek használják, kötelesek egy napig ingyen a vár számára kaszálni. A "Bakócz" nevű szőlőt az erdődi jobbágyok művelik, másik szőlőt a gyürüsi vajdaság jobbágyai. Présházak szüretelő felszereléssel.
Madrass:
A lakosok névjegyzékében külön egy lista az Erdélyből bevándoroltakról, ezek legtöbbje vezetéknévként meg is kapja az "Erdöly" nevet. Deserták száma nagy.
Győrős:
Nincs termény 10-ed, Szt. Mihálykor "tretina pénzt" fizetnek. Méh 10-ed. Sertéseknél csak az első 10 után adnak 1-et, 10 alatt készpénz-zel váltják meg.
Medes:
Készépnz census; borjú pénz; vaj, sajt; sessio-pénz (összegében azonos a Győrősön fizetett tretina-pénzzel); juhos gazdák adnak egy juhot gyapjastól és bárányostól; méh- és juhdézsma mint Győrősön.
Lophagy: Szolgáltatások között lenmag és kender.
Also Bodad: Mind a pázsit, mind az őszi sertések után 10-ed.
Soldobagy: Pázsitsertésekből egy nyáj után egy, ősziekből 10-ed.
Uyfalva: Földesúri szőlőket mívelik.
Barlafalva: "Propter usuatum privilegium Valachorum" nem adnak bor 10-edet.
Sándorfalva: Erdőhasználatért a juhlegeltetők túróval (brindzával) fizetnek, sertésmakkoltatók 10-edet adnak.
Nigrefalva: Árendába adott vizimalom a Krasznán. Más census nincs, mint az állatok után fizetett tretina pénz "a majoribus pecoribus pecuniam tretinalem".
Zatthmár vár és tartozékai (Szatmár megye), fiskusi birtok.
Szathmar vár birtokai: Szatmár város – Németi város
Erdődi officiolatus: Nagy Erdőd – Kis Erdőd – Soos – Madarass
Győrősi vajdaság: Győrős – Medes – Also Szokond – Felső Szokond – Lopagy – Felső Bodad – Also Bodad – Missaka
Resteleki vajdaság: Soldobagy – Szinfalva – Magyorus
Barlafalvi vajdaság: Barlafalva – Ujfalva – Olah Totfalva – Selestye – Pap Bika – Valasztut – Szakalos Biko
Bányavidéki vajdaság: Sándorfalva – Gyertyanfalva – Pustatelek – Bayfalva – Nigrafalva

Tartalomgazda