HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 047. - No. 012.

Dátum 1671. (december 11.)
Jelleg

67 old. latin nyelvű rubrikás összeírás pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti.

Szöveg

(Urbarialis conscriptio) "Inventarium super Bona Notoriorum proscriptorum…" címmel a Szepesi Kamara megbízásából. Michael Streczeni (hivatali beosztása nincs jelölve) készítette a helyszínen két tanu jelenlétében. December 11. az irat prezentálásának hónapja és napja.
Megyes vár: Lakosok név szerint, fiúk. Ökör, tehén, sertés, ló, méh, juh. Inscriptionálisták, deserták volt tulajdonosai. – Földesúri allodium: baromfiállomány, tyúk, liba. Termény, kazlakban. Vámjövedelem. Földesúri szőlők. – Jobbágytelek censusa vagy készpénz vagy bor. Konyhaszolgáltatásra: közösen két tehén, minden sessiótól tyúk, tojás. Cigányok név szerint.
Apa: 10-ed a terményekből.
Borhida: Évi 15 nap robot.
Várallya: Szőlőkből és terményekből 10-ed.
Ujváros: Bor, tojás, tyúk és vaj szolgáltatás.
Pallagh: Rókabőr szolgáltatás.
Czeke: Kúria majorsággal és termény-asztagok.
Uszka: Tehenek, borjak, kacsa, tyúk.
Sasvár: Kúria majorsággal. Termény-kazlak, juhok, kecskék, tyúk, kacsa, ökrök, tehenek. Malom. Szántóterület.
Fancsika: Nemesi udvarház majorsággal. Hozzátartozó szőlő Tokajban.
Remetemező: Földesúri allodium. Szolgáltatások: közösen vágómarha, sessiónként vaj, tyúk, tojás, sajt. Méh és sertés 10-ed.
Vetés: Földesúri szőlők helynév szerint felsorolva. Földesúri malom. Földesúri allodium állatállománya: pulyka, liba, kacsa, méh, tehén, ökör. Terménykészletek: kender, len, búza, rozs, zab.
Gaczaly: Majorság állatállománnyal, terményasztagok.
Garbocz: Nemesi kúria, birtoktörténeti adatok az elzálogosításról.
Feketefalu: Majorság, terményasztagok. Városi ház és szőlő Nagybányán.
Bagos: Nemesi kúria majorsággal, állatállomány.
Sonkad: Vizimalom "in fluvio Thur".
Remethe: Szőlőmívelésen kívül más szolgáltatásuk nincs.
Szatmár és Ugocsa megyei konfiskált birtokok. Helynévfelsorolás a birtokosok megjelölésével folytatólagosan a regeszta lapokon!
Néhai Kemény János erdélyi fejedelem özvegyétől, Lónyai Annától konfiskált portiók: Megyes vár – Apa – Udvary – Crasso – Borhida – Varallya – Kiskócz – Ujváros – Ujfalu – Bikszad – Tereb – Bojanhaza – Tartócz – Komorzany – Lekencze – Kanyahaza – Thur Vikonnya – Felsü Falu – Vámfalu – Raksa – Pallagh – Ujterebes – Rakos – Nemtü
Kemeczey Györgytől: Czeke
Kőresi György: Gyarmath – Philpes – Jako – Kis Arr – Uszka
Czato Bélától: Sasvar
Fanczikay Lászlótól: Fanczika
Diczey Jánostól: Keresztur
Gálffy Ferenctől: Gehd
Tholdy Györgytől: Remethe Mező – Balotafalva – Kis Peleske – Rosaly – Zajta – Attya – Gaczaly – Kis Gécz – Nagy Gécz – Tisza Bécs – Nagy Hodos – Méhtelek – Kis Naminy – Vámosoroszi – Czahocz – Kis Szekeres – Nagy Pallad – Kis Pallad – Szaroz Beregh – Fekete Patak – Nagy Komiat – Felső Paraszló
Kökényesdy Györgytől: Vetés – Bagos – Saly – Gyulvicz – Gaczály – Garbocz – Nagy Kócz – Krasso – Ujvaros – Rás – Felsőfalu – Ujfalu – Terepen – Bujánház – Tartocz – Kanyahaza – Olah Kékes – Tükes – Feketefalu – Sikallo és Sebes Patak
Bagossy Lászlótól: Bogos – Krasso
Kende Mártontól: Phülpes – Eőköritó – Nagy Ar – Cseke – Csecsesz – Tunyogh
Sullyok Jánostól: Czenger – Ujfalu – Janosi – Nyér Megyes – Sonkad – Both Pallád – Kis Pallád – Oroszi – Velite
Jaszay Miklóstól: Remethe
Beleznagy Andrástól: Majtis – Nagy Szekeres – Kis Pallad – Milota
Pap Dánieltől: Majtis – Kis Nominy
Sándorházy Ferenctől: Dannyad – Eőkőritó – Kis Naminy
Almási Pétertől: Gaczaly és Kis Naminy
Ujváry Baltazártól: Batari – Egri – Remete – Kanyahaz
Pinkóczi Jánostól: Sarollya

Tartalomgazda