HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 047. - No. 002.

Dátum 1639. január 28.
Jelleg

20 old. magyar nyelvű, eredeti, az új provizornak mint a leltár átvevőjének aláírásával és pecsétjével hitelesítve.

Szöveg

"Inventarium universarum rerum… mobilium et immobilium… Arcis Zatthmaer et Bonorum ad eandem pertinentium…" A leltár provizor-változás miatt készült, az új provizor: Valentinus Dobrossovssky.
Szatmár:
A vár leírása, berendezése, bútorok, edények, szerszámok. Boros hordók egyenként, nagyságuk és tartalmuk. Ecetes hordók az ecetes házban és tartalmuk. Padláson köles, árpa, egyéb élelmiszerek. Istálló, gazdasági szerszámok. Városban majorház veteményeskerttel. Disznóól, csűröskert, ludak, disznók. Hajómalom, leltára.
Darocs:
Majorház csűrrel, kerttel. Szántók, bevetett búza. Zabasztagok. Allodiális állatok: tehenek, ludak, tyúkok. Rétek. Magtárban búza, zab köblök, szerszámok.
Erdőd:
Allodiális szőlők, felszerelésük. Halastó, rajta malom, csak árvízkor forog. Széna az erdőben és réten.
Sooss:
Szántók 2 nyomásban. Pénzrestanciák falvanként.
Szatmár vár és tartozékai (Szatmár megye) (Fejedelmi fiskusi birtok.)
Zatthmaar (Szatmár) arx et oppidum – Nemethy (Némethy) oppidum – Darets (Királydaróc) – Erdöd – Seess – Pattsaffalva – Nagy Palad – említve még Avassagh (tájegység) – Erdődszada és – Bányavidéke – továbbá a fent felsorolt helységek tartozékaként az U et C fasc 47: 1-ben felsorolt Szatmár megyei helységnevek

Tartalomgazda