HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 045. - No. 041.

Dátum 17. század vége
Jelleg

4 old. lat, egyszerű másolat, keltezetlen, korára tartalma utal

Szöveg

Összeírás: a vár leltára, allódium, subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.
Sztropko:
Emeletes épület, emeletén egykor földesúr lakott, alsó részében magtár, különböző épületek. (Bennük talált élelmiszerek áthúzva.) – Allódium negyedrésze istállókkal, osztatlan szántók, rétek negyede – Allódiális állatok: tehenek, ludak, pulykák, tyúkok, kacsák. – Serfőző negyede – Felülcsapó 1 köves malom, negyede, alulcsapó 2 köves malom nyolcada. – Jobbágyok névvel, fiak – Telkük nagysága – Állatállományuk: lovak, ökrök, tehenek, disznók, juhok, méhek. – Semmi más censust nem adnak, egy gyalogost és egy virrasztót a várba. – Kertekben földesúr parancsa szerint dolgoznak, leveleket hordanak, malom töltését javítják, a várban kisebb munkát végeznek.
Brusznicza:
Malom 1 kőre, negyede – Osztatlan szántók, rétek negyede – Disznók, borjak, juhok (allodiálisak?) – Soltészok Újévkor és Húsvétkor szárazkorcsmáért fizetnek – Kvartélyzabot adnak, belőle serfőzésre valóért fizetnek. – Disznóhízlalás helyett, és ha bort nem szállítanak, fizetnek – Szekérrel és ekével szolgálnak mint a jobbágyok.
Velkrpp:
Elhagyott papság – Censust fizetnek, konyhára tyúkot, tojást, ludat adnak
Pethö Gáspár-féle sztropkói fiskális javak.
(Zemplén m.): Sztropko – Brusznicza – Krislocz – Velkrep

Tartalomgazda