HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 045. - No. 042 / a.

Dátum 1672. február 4.
Jelleg

10 old. lat. eredeti.

Szöveg

Összeírás, melyet Győry Mihály és a vármegye officiálisa készített.
Subditusok név szerint, állataik, postfunduália, úrbéres szolgáltatás.
Birtoktörténeti adatok, birtokosok neve.
Gálszécs:
Jobbágyok névvel, fiak, testvérek – Állatállományuk: ökrök, lovak, tehenek, disznók, juhok, kecskék, méhek. – Szőleik, telkük nagysága – Elhagyott telkek – Census: Szt. Mihálykor pénz, tyúkok, tojások, lúd. (Mesteremberek nem adják.) Vaj és méz helyett fizetnek. Húsvétra közösen adnak bárányt, ezenkívül más konyháravalót nem adnak, kivéve házasságra, keresztelőre, temetésre földesúr tetszése szerint. Húsvét, Pünkösd, Karácsonykor tartoznak 1–1 hordó bort kimérni. Mindannyian 1–1 zsákot adnak. – Mindennap tartoznak igával és gyalog szolgálni. – Csépelni tartoznak, minden tizedik kéve az övék, akik csépelnek, más munkára nem kötelesek. – Borból meghatározott mennyiséget adnak, nem tizedet. – Disznókból makkéréskor tizedet adnak – Allódium, benne állatok: tehenek, ökrök, borjak, tyúkok, ludak, kacsák, pulykák.
Kisazar:
Nemesi kúria – Elég nagy makkos erdő – Jobbágyok mellett nemesek is laknak
Zebegnő:
Télen heti 3 napot dolgoznak, nyáron mindennap.
Peleyte:
Censusba pénzen kívül kenyeret, tyúkot adnak – Csekély erdejük van
Dargo:
Makkos erdő, tizedet adnak utána – Allódiális szántók, befogadóképességük – Vám – Major 3 kőre – Allódium
Nagymihály:
Kastély kerítve, hozzátartozó szántókkal – Erdő, hízlalható disznók
Lasztamér:
Makkos erdő, hízlalható disznók
Petrocz:
Nemesi kúria – Censusba kendert és komlót is adnak – Makkos erdő, hízlalható disznók.
Kereplye:
Minden terményből tizedet adnak – Makkos erdő, hízlalható disznók
Kalma:
Kerített mező, földesúr részére bevetett zabbal – Kaszáló, szénahozama – Bárány mellett gyapjúért fizetnek – Övért, pokrócért fizetnek – Rókabőrért fizetnek – Kvartélypénz – Nyúlért fizetnek – Vadbért adnak – Kendermagot adnak – Vajdáláskor bort tartoznak mérni, bírságot fizetnek.
Zubna:
Allódiális szántók, befogadóképességük – Makkos erdő – Kaszáló, szénahozama
Polyana:
Sertésből tizedet, terményekből kilencedet adnak. – Censusba sáfrányt is adnak
Vámfalu:
Makkos erdő más falvakkal közös – Vám – Malom 2 kőre
Lazar:
Allódiális szántók, befogadóképességük – Rét szénahozama
Medgyes:
Allódium – Szőlők – Malom 1 kőre – Cigányok névvel
Vásárosnamény:
Kastély tartozékaival.
Szemere László birtokai. Gálszécs tartozéka.
(Zemplén, Ung, Bereg, Ugocsa m.): Gálszécs – Kis-Nagy Azar – Zebegniö – Paleythe – Torpovka – Gerenda – Kohany – Albin – Dargo – Parno – Baczke – Kereplye – Sztankocz – Czabocz – Thena – Nagy Mihaly – Sztranya – Topolya – Klokocsa – Várallya – Németh-Poruba – Lasztomér – Tarna – Chochache – Krivecsan – Rebaicze – Petrocz – Morva – Gezán – Kalusla – Krasznocz – Parne – Bosnicza – Kénches – Hrabocz – Volya – Mark – Krucsin – Szucha – Posa – Kladzán – Hegedüsfalva – Kurstyán – Oroska – Leszna – Kölcs-Hoszu Mezö – Natafalva – Merva – Kisfalu – Petrocz – Topolya – Bacsko – Kohanocz – Kalma – Zubna – Polyanka – Vaynatina – Lucska – Zavatka – Kis-Nagy Zalacska – Eördögh-Poruba – Kromlya – Komarocz – Kis Reviche – Jeszenö – Kis Ribnicze – Csercsés – Felső Remethe – Hunkocz – Tiba – Szobrancz – Kolihabocz – Precopa – Eör – Tasolya – Tarnocz – Homok – Kis Debreny – Barkaszo – Mocsolya – Hetye – Szürthe – Nagy Reth – Czetfalva – Csap – Felső Baranya – Uj Szlatina – Jenke – Pinkocz – Szerednye – Iglene – Köbler – Anchesocz – Ortova – Herlye – Barlabás – Barkaszo – Som – Hetyen – Bodalo – Keleczen – Adony – Attya – Csenkapapy – Pálly – Dobos – Varsány – Tisza Szaloka – Szalánk – Kigyos – Kászony – Szernye – Ujfalu – Balasir – Nagy Almás – Bábonya – Dabocz – Kevaczo – Zapszem – Astye – Surány – Csaroda – Papy – Fejercze – Kis Musay – Heliny – Kökényesd – Bene – Kovászo – Begány – Bersova – Sááros-Oroszy – Kovácsfalva – Keresztur – Szőlős Végh-Ardó – Egres – Fancsika – Verbocz – Rákocz – Uszka – Botth Palád – Kis Palád – Dobroka – Tamás Várallya – Uyváros – Jesepháza – Barlagh – Medgyes – Mikola – Száraz Beregh – Szinér Vár allya – Vámfalu – Száraz Telek – Batiz – Udvary – Felsőfalu – Rákos – Terep – Turvákonya – Tartocz – Kányaháza – Komorzán – Parlagh – Csaszló – Ura – Bikszad – Bunyaháza – Számos telek – Illoba – Sebespatak – Monostor Berhida – Lipe – Szathmár – Lazár – Puszta Darocz – Tatárfalva – Homok – Krasso – Apap – Bajánháza – Lekencze – Vámfalu – Berencze – Patóháza – Monostor – Sikarló – Bartfalu Kis Kecz – Batiz – Terebes – Nantü – Vasáros-Namény – Varsány – Aranyas – Kopacz – Apáthi – Tisza Szalka – Vámos Attya – Déda – Keleczen – Kis Naminy – Homok – Ombod – Amocz – Pálfalva – Remethe – Nagy-Bánya – Fermezér – Krassó – Külső-Remethe – Bater – Egri – Rosaly – Tisza Beregh – Csaholcz – Méh Telek – Garbocz – Nagy Hodos – Adorjan – Fekete Patak – Berend – Komjath – Nagy Ar – Felső Kereszló – Kis Ar – Tunyogh – Matolcs – Naprod – Gyarmath – Hirip – Maytis – Nagy Szekeres – Hodacz – Csepe – Korod – Csécse – Milota – Kölcse – Nagy Musay – Hodacz – Filesd – Bagos – Krasso – Vasvary – Dunyad – Eökörito – Remethe Mező – Balotafalva – Kis Peleske – Gacsaly – Kis Szekeres – Kis-Nagy Gocz – Tiszabecs – Nagy Komjáth – Dobos – Gebe – Parasznya – Illke – Gemze – Szalka – Ábrány – Palháza – Sámson – Pallagh – Gesztery – Hodász – Csaholy – Kerserd – Szunyogh – Penige – Körömő – Szekely – Mikóháza – Felső Redmecz – Nagy Mihály – Sztranyan – Topolya – Rozgony – Haraszti – Vajkocz – Fejérgyarmath – Fülpes – Milota – szka – Kömörő – Nagy Bor

Tartalomgazda