HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 045. - No. 036.

Dátum 1554
Jelleg

170 old. lat, egyszerű másolat

Szöveg

„Urbarium”
Összeírás: úrbéres szolgáltatás, várnagynak teljesített szolgáltatás.
Kisbresznitze:
Jobbágyok névvel, feltüntetve a libertinusok. – Csaknem valamennyi ház és telek felégetve – Census Szt. György és Mihálykor pénz, mivel felégették a falut, mérsékelték. – Nagyböjtben halat adnak – Évente háromszor földesúr borát kötelesek mérni – Újév körül fát szállítanak be – Malom 2 kőre, jövedelme
Sztrepke:
Malom – Soltészek Karácsonyra nyulat, Húsvétra bárányt adnak. – Jobbágyok Karácsonyra ludat adnak, Szt. Mihálykor tyúkot, Húsvétra tojásokat. Azonkívül vajat adnak, ősszel káposztát. – Vágómarhával tartoznak közösen. – Karácsonyra őzeket adnak – Borsót, kölest, kendert, pépet adnak – Molnár tartozik disznót hízlalni – Juhhuszaddal tartoznak – Saját ekéjükkel meghatározott földet kötelesek földesúr részére megszántani és bevetni. – Nagyböjtben heringet adnak – Évente háromszor bort tartoznak földesúr részére kimérni. – Terményekből kilencedet adnak, disznókból tizedet. – Tiszt jövedelme: sajtot, disznóváltságot, halat adnak, bírságpénzek.
Sztropkói uradalom.
(Zemplén m.): Kis Bresznitze – Sztrepke – Waitecz – Nagy Bresznicze – Rabolcz – Kys Damása – Varykocz – Velkrep – Makovitz – Havay – Porrubs – Staskoucz – Ilka – Zavada – Puclak – Mynyetz – Turány – Keltze – Mrazatz – Thokay – Provrats – Nagy Domasa – Kassaretz – Felső Zytnytza – Halczhyketz – Also Zytnitze – Paulova – Polyana – Zapelecz – Pritulány – Hattya – Saluil – Piskeretz – Kelbrutz – Gyretz – Jakosutz – Ladicha – Petretz – Petuchka – Brusnytza – Mykola – Pelana – Gygletz – Roheznyk – Lypetz – Chyzta – Kostelan – Mudra – Zevnye – Keleczen – Beöd – Chokán – Kemencze – Syr – Rank – Bágyok – Gálszéch – Darge – Kohan – Gerenda – Zebegnyő – Kereple – Therebes – Felveg – Nagy Ruszka – Myglétz – Hordycha – Nagy Azar – Parib – Peleythe – Upor – Gerchel – Jesztreb – Czeke – Abora – Mezpest – Ujhely – Banachka – Nagy Toronya – Kajata – Kys Thoronya – Komlos – Fyzér – Nyry – Felső Redmetz – Matthiashaza – Pállháza – Kapolna – Izép – Vállyon – Petraho – Saáros Patak – Ardo – Kys Patak – Tolcha – Uyfalu – Nagy Benye – Also Benye – Sz. Miklos – Repedek – Pethezin – Kölcsin – Duzina – Ztrayna – Ökörmezö – Felsö Vereczke – Martancza – Zusko – Zalyva – Polyana – Palova – Nelepina – Izdaniho – Also Vereczke – Pelaszallya – Holubina – Hrabovicza – Helmecz – Nagy Geres – Kys Uylak – Kerthvélyes – Rád – Zyner – Semyen – Riche – Kenezlő – Balsa – Zabeleh – Gava – Karad – Berczel – Gedej – Sajószentpeter – Kisfalud – Kassa – Bedeös – Pétervására – Zylvas – Tapachan – Vysnyo – Malyn – Tardona – Visal – Peren – Seléb – Kras – Therebes – Dethetek – Ónod – Beölch – Megyaszó – Lucz – Reznethe – Zederkeny – Emeöd – Debrö – Kál – Tothfalu – Bodony – Drechke – Parád – Barko – Gyöngyös

Tartalomgazda