HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 045. - No. 035.

Dátum 1695. február 22.
Jelleg

18 old. lat. ered.

Szöveg

„Conscriptio”, melyet Kazy János készített.
Összeírás: úrbéres és egyéb földesúri bevételek.
Nagysarlo:
Ispán neve, bíró, esküdtek neve – 14 verem, bennük gabona sallai szapuban, tönköly zabbal keverten – Kocsmában bor urnákban – Census: pénz, fele Szt. Györgykor, fele Mihálykor, rókabőrt adnak. – Borkimérés hozamán kívül más restantia nincs az elmúlt évről.
Kissarló:
Malom 2 kőre, jövedelme szapuban azonkívül amit elvermeltek; elvermelt gabona jövedelem.
Szentgyörgy:
Malom 3 kőre, jövedelme
Füzesgyarmat:
Malom 2 kőre, vagy gabonát ad évente, vagy fizet.
Szentkereszt:
Vám bérbeadva, bér – Malom 2 kőre, jövedelme 3 részre osztódik: a provisor eltartására, a plébánosé és a molnáré.
Crelnicze:
Malom 6 kőre, molnár neve, bére, őröltetés díja.
Nagy Locsa:
Füstpénzt is adnak és lakomapénzt – Ha szükséges, az évi fuvarba bort szállítanak robot helyett. – Méh és lúdtizedet is adnak
Novalehota:
Fűrészmalom, leégett, most puszta
Kremnyiczke:
Ökrök után is fizetnek füst és lakomapénzen kívül. – Bárány, kecske, méh, libatized – Évente négyszer mérnek bort földesúr számára
Szőlős:
Malom után fizetnek (mást nem mond róla) – Szőlőhegy után kilencedet és tizedet adnak, gabonából csak kilencedet.
Berzencze:
Censust Szt. Györgykor és Karácsonykor fizetnek – Gabonakilenced helyett fizetnek – Tizedet plébánosnak adnak
Széchenyi György érsek halála után fiskusra száll javak.
(Hont m.): Nagy Sarlo – Kis Sarló – Szent György – Cseke – Füzes Gyarmath – Hölvény – Oelved – Szent Kereszt – Crebnice – Nagy Locse – Presztevlik – Trubinz – Kis Lovcsa – Nova Lehota – Lutila – Jano Lehota – Kremnyiczke – Bartos Lehota – Kesztraby – Pityelova – Koszornya – Nyevolna – Szőllős – Csejkő – Nemety – Berzencze

Tartalomgazda