HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 045. - No. 006.

Dátum 1691. december 7.
Jelleg

3 old. lat. eredeti.

Szöveg

„Nova Conscriptio”, melyet Ujfalusi György készített.
Összeírás: subditusok név szerint, állataik, allódiális javak, malom.
Forró:
Jobbágyok névvel, fiak – Állatállományuk: ökrök, tehenek, disznók, méhek. – Telkük nagysága, szőleik – Elhagyott telkek névvel, vannak telkek, hogy egykori tulajdonosának nevét már nem tudni. – Allódiális szántók 3 nyomásban, befogadóképességük – Rétek nincsenek – földesúrnak kilencedet adnak, hozama – Borkilenced idegenektől és helybeliektől, hozama – Hegyjogba idegenek bort és tyúkot adnak – Mészárszék, faggyú jövedelme – Falusiaknak szabad kocsmájuk van, fizetnek utána földesúrnak. – Makkos erdő, a községnek is van csekély erdeje, a malomhoz tartozik. – Malom egykor 4 kőre, most rongált, semmit nem ér, hacsak a telekre új épületet nem emelnek. – Másik malomban vaskerék szolgál malomkőnek, 300 zsindely hiányzik és a korongvas.
Garadna:
Elhagyott féltelek
Bakai-féle fiskális javak.
(Abaúj m.): Forró – Garadna

Tartalomgazda