HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 045. - No. 005.

Dátum 1690. június 24.
Jelleg

6 old. lat. eredeti.

Szöveg

„Extractus”, melyet Vas Gáspár készített.
Összeírás: subditusok száma, allódiális javak.
Birtoktörténeti adatok, birtokosok nevével.
Baska:
Féltelkes jobbágyok igával – Kézi munkával robotoló jobbágyok – Zsellérek – Nemesi telkek, befogadóképességük – Rét, szénahozama
Rozgony:
Elhagyott telkek – Allódiális szántók, befogadóképességük – Rét, szénahozama
Mátyásháza:
Rét, szénahozama – Szőlőhegyből borkilenced, hozama
Kaussa:
Censust fizető jobbágyok – Luteránus templom – Kis malom, esős időben jövedelmez valamennyit
Alsócsay:
Nemesi kúria hozzátartozó telkekkel
Vaytkoc:
Nemesi kúria, elzálogosítva
Nagyida:
Nemesi kúria tartozékaival, puszta
Birtoktörténeti adatok zálogjogra, összegére, idejére vonatkozólag.
Semsey György, Orlay Miklós, Székely András, Bakay István-féle fiskális javak.
(Abaúj m.): Baska – Rozgony – Bernátfalva – Bystye – Sacza – Komlós – Mátyás háza – Suyta – Kaussa – Szylvas Uyfalu – Visoly – Detek – Kércz – Alsó Csay – Rakos – Vaytkocz – Bogdany – Haraszti – Polyi – Nagy Ida – Komarocz – Pereny – Uyvar – Bysztre – Forro – Kenyhecz – Szurdok

Tartalomgazda