HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 049.

Dátum 1711., december 24., Felső Szud
Jelleg

20 oldal latin, egyszerű másolat.

Szöveg

"Conscriptio et Resignatio" (Összeírás: kúriák és telkek, subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.) Készítette: Szumeray Sándor György besztercebányai harmincadhivatal helyettese, ellenőrizte Borchiczky László besztercebányai harmincados.
Sirak:
Kuriális telek, hozzátartozó szántók két nyomásra, befogadóképességük. Rét, szénahozama szekérben. Egy jobbágy névvel, 4 ökre, 3 tehene van, a kuriális telket műveli. Kilenced búzahozama keresztekben, hazája szokása szerint 22 kéve van egyben. Földesúr számára robotol igával. Másik kúria harmada, hozzátartozó szántó, rét jövedelme. – Szőlőhegy, szőlők nagysága barázdában; tizedet nem adnak utána, pénzért művelik meg. Ez évi jövedelme. Ugyanezen a hegyen a csaliak szőlői, kilenced és tized jövedelmük. Van a sirakiaknak másik szőlőjük is, ezutáni kilenced és tized jövedelem társbirtokosokkal közös. – Birtoktörténeti adatok. Malom a kuriális telken, jövedelme, egy része a molnáré. A megyében pozsonyi köböl használatos, erről adatok, nagysága.
Felső Pribely:
Felosztási arány társbirtokosok között. Jobbágyok névvel, fiak. Telkük nagysága. Állatállományuk: lovak, ökrök, tehenek, juhok. Bevetett köblök. Szénahozam szekérben. Munkával szolgálnak. Földjeik két nyomásban. Terményekből, borból kilencedet és tizedet adnak; őszi és tavaszi búza, borhozam. Allódiális szőlők, jobbágyok művelik, nagyságuk barázdában, ez évi borhozama. Erdők épületre alkalmas fával, makkal, hízlalható disznók.
Felsőcsehy:
Birtokosok neve. Szántók két nyomásra, befogadóképességük. Allódiális földek, befogadóképeségük, hozamuk őszi és tavaszi búzából, zabból. Tavalyi kilenced és tized jövedelme. Rétek, szénahozamuk.
Priklek:
Kilenced- és tizedjövedelem, plébánosnak tizenhatodot adnak. Karácsonyra földesúrnak 1 tyúkot vagy ludat vagy kettenként egy nyulat adnak
Felső Gyurki:
Szántók két nyomásra, idegenek vetik tizedért, jövedelmük. Kuriális telkek. Rétek, szénahozamuk. Hegyi erdők, makkoltatható disznók, legelőbér felosztása.
Nagycsalomja:
Két köves malom harmada, hozama. Szőlő, megszerzésének körülményei.
Alsónék:
Szántók két nyomásra, befogadóképességük, hozamuk. Kaszálók, szénahozamuk.
Ipolykeszi:
Kúria, zsellér lakja. Hozzátartozó szántók két nyomásban, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk. Malom egy kőre, jövedelme.
Nagycsalomja:
Kajáll Pál portiója. Jobbágyok névvel, állatállományuk. Földesúr szüksége szerint dolgoznak, egyesek igával, mások gyalog. Allódiális szántók, hozama.
Vecze:
Jobbágyok robotolnak. Két nyomású szántókból tizedet adnak. Malom egy kőre, nyolcadának jövedelme. Ha két kőre alakítanák, nagyobb hasza lenne, hihetőleg kétszereset hozó.
Felsőrakoncza:
Allódiális szőlő, nagysága barázdákban, jobbágy műveli, ezévi hozama.
Sandory:
Szomszéd falvak legeltetik, zabot adnak érte, két kaszáló, ezért is zabot adnak.
Középpalást:
Szőlők, ezévi borkilenced és tized hozama, bor ára.
Alsósipek:
Szántók három nyomásra. Malom egy kőre, jöbbágyok bérbevették.
Bácsfalu:
Allódiális szántók három nyomásra, befogadóképességük, ezévi búzahozam. Szőlő, kicsisége miatt ez évben nem volt hozama. Malom egy kőre, lakosok emelték és használják, zálogban.
Felsőszud:
Allódiális szántók három nyomásra, befogadóképességük, ezévi hozamuk: ősziből, tavasziból, zabból, tönkölyből. Allódiális rét, szénahozama. Ez évben bevetett köblök. Nemesi szőlők mellett allódiális szőlő is, jobbágyok művelik, évente háromszor kapálják, metszik, karózzák, tisztítják, kötözik, értéke. Borhozam.
Kajáli Pál és Ferenc birtokai.
(Hont m.): Sirak (portio) – Felső Pribely (portio) – Felső Csehy (praedium) – Priklek – Felső Gyurky – Nagy Csalomia – Alsó Nék – Ipolykeszy – Vecze – praedium Kapasz – Közép Thur – Fegyémes – Felső Rakoncza – Sandory praedium – Alsó Sipék – Közép Palást – Bacs Falu – Felső Szud

Tartalomgazda