HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 048.

Dátum 1711. június 13.
Jelleg

7 oldal latin, egyszerű másolat.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Kerekes János balassagyarmati fiscalista készített. (Összeírás: subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik, postfunduália.)
Priklek:
Jobbágyok névvel, fiak. Telkük nagysága, bevetett köblök. Állatállományuk: ökrök, lovak, tehenek, disznók. Szénatermésük. Elhagyott telkek, mindegyikből vethetnek és kaszálhatnak meghatározott mennyiséget (köböl és szekér). Erdeje csekély a község makkoltatására. Az elhagyott telkek vételára, a többi örökös. Újévkor minden jobbágy ajándékot ad, 1 tyúkot vagy ludat. Censust nem fizetnek, robotolnak, árendát fizetnek földesúrnak.
Felsőpriboly:
Jobbágyok állatállományában juhok is vannak. Termésük és szőlőhegy után mindkettőből kilencedet és tizedet adnak. Allódiális szőlők, nagyságuk barázdákban.
Csehifelső:
Portiók aránya. Szántók két nyomásra, befogadóképességük pozsonyi köbölben. Földesúr részére bevetett köblök; aratni a lakosok szokták. Rétek, szénahozamuk. Makkos erdő, hízlalt disznók után tized.
Siraky:
Kúria. Szántók 2 nyomásban, nagyságuk, befogadóképességük. Szőlő, nagysága barázdákban, jobbágyok művelik. Allódiális szőlő, birtoktörténeti adatok megszerzésére. Malom, nincs elég vize, csak ha eső van; évi hozama.
Gyürk Felső:
Két kúria. Szántók két nyomásra, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk. Egy zsellértelek, szántó és rét nélkül. Kuriális földeket tizedért művelik, árenda nincs.
Ipolykeszi:
Itt van a csalomjai malom. Szántók két nyomásra, befogadóképességük köbölben.
Nagycsalomja:
Elhagyott telkek, szántói két nyomásban, tizedért és kilencedért művelik meg. Megszerzésének módja.
Vécse:
Malom az Ipolyon, nyolcada a földesúré, évi jövedelme. Gyümölcsös hegyi erdők.
Kopasz:
Ipolykesziek és inoniak használják legelőnek, bére. Szántóit kilencedért vetik. Rétek, szénahozamuk.
Középtur:
Birtoktörténeti adatok. Tized helyett kilenced a földesúré. Akinek ökre van Sirokiban, akinek nincs a szőlőben végez gyalogmunkát. Kilenced és tized hozama, tavaszibúza jövedelme. Malom kétharmada a négy földesúré, egyharmada a molnáré; jövedelme, felosztása.
Födémes:
Szántást és más mezei munkát Csalomján végeznek. Kilenced és tized megosztása földesurak között. Makktermő hegyek, néha 3, néha 2, néha egy disznót sem jövedelmez.
Kajali Ferenc és Pál javai.
(Hont m.): Prikelek – Felső Pribely – Csehifelső (praedium) – Siraky (portio) – Gyürk Felső (portio) – Ipoly Keszi (portio) – Nagy Csalomia – Nék – Vécse – Kopasz (praedium) – Közép Tur – Födimes

Tartalomgazda