HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 032. - No. 106.

Dátum 1744. augusztus 28. Debrecen
Jelleg

7 oldal latin, eredeti

Szöveg

Összeírás, melyet a debreceni harmincados Zaffir László készített. (A puszták területén lévő szántó, kaszáló, legelő.) A debreceni vámos jelentése a kamarához a városi elöljáróságggal együtt megejtett összeírásról.
Ohat fekvése, Debrecentől való távolsága, szomszédos helyei, tartozandósága, zálogjoga; hosszúsága, szélessége mérföldekben. Épülete, korcsmája nincs, a királyi úton kívül fekszik. – Csekély cserjése van, csak híd és töltés építésre jó, évi jövedelme. – A vetésből a város kilencedet kap: búzából, árpából, kölesből, köbölmennyisége, pénzértéke. Rétje, szénahozama kazalban, „valgo Rogly dictos”, értéke. Nyári legelő 580 állatra, legeltetési díj haszna. – Nádas, ha a víz befagy, 2000 köteg nádat vágnak, a tized haszna. – Tó, halászata ritka, múlt évben semmi nem volt, idén a herepiek bérbe vették a várostól, bérösszege; mivel a Tisza áradása miatt eddig nem halászhattak, nem fizették meg a bért. Halászat értéke. – Az egész praedium jövedelme. Hegyes felét a Gyulai grófoktól zálogjogon bírja a város, másik felét, melyet a hűtlensége esett Csuhát Lőrinctől elkoboztak, a fiscustól bírja 1000 forintért. Bánk fele a fiscusé. Téli legeltetés a mocsaras helyeken, 500 barmot legeltetnek, jövedelme. Kilencedet rozsból és árpából anak, fele a Fiscusé, értéke. Kaszálható pázsit után taxa értéke.
Debrecen város által zálogként bírt praediumok. (Szabolcs, Bihar m.)
(Szabolcs m.): Ohat (praedium) – Zám (praedium) – Hegyes (praedium)
(Bihar m.): Bánk – Fancsika

Tartalomgazda