HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 032. - No. 055.

Dátum 1672. május 18.
Jelleg

19 oldal latin, egyszerű másolat.

Szöveg

”Conscriptio” (Összeírás: subditusok neve, postfunduália, állatok, vetés, allódiális javak, úrbéres szolgáltatás.) Szepessy Pál elkobzott javainak összeírása.
Onghán jobbágyok névvel, fiak neve, kora. Ökrök, lovak, tehenek, borjak, disznók, méhek száma (juha senkinek sincs). Telek nagysága, holdak száma (mindenki egész telkes egy zsellér kivételével, hét holdas), bevetendő és bevetett köblök száma. Egy szakács. Elhagyott telek nincsen. Egy nemes van, névvel. Birtoktörténeti adatok. – A jobbágyok pénzcenzust nem fizetnek, úgy szolgálnak, ahogy parancsolják nekik, ugyanígy a szabadosok is. A taxát fizetők 1 tallért adnak Szt. Györgykor, mást nem, nem is szolgálnak. Tizedet minden terményből adnak a földesúrnak a jobbágyok is, taxások is. – Nemesi kúria fából, allódiummal. Hozzá tartozó szántók 3 nyomásban, egy nyomásban 4 rész (tag) föld van, nagyságuk köbölben. Az egyik nyomásban csak egy tag föld van. Rétek, helyük (magyar nevek), hozamuk. – Háromköves vízimalom a kúria mellett, mellette 2 kölyű malmocska egyik kendertörésre, másik kölesre. Vám, jövedelme pénzben, kősóban, deszkában, edényben. – Halastó nincs, halászat a Barsonyon. – Erdő sem makkoltatásra, sem épületfára nincs. – Borkimérés Szt. Györgytől Szt. Mihályig a földesúré, a többi időben a lakosoké. – Allódiális állatok: tehenek, borjak, juhok, kecskékkel, disznók, malacok, ludak, tyúkok, csirkék, kacsák, pávák (számmal). – A vetés 56 köböl búza és rozs, 12 köböl árpa, 63 köböl zab. – Varbón a deserták egy részét a földesúrnak adott kilencedért használják, más részét tavaszival a földesúr számára bevetik. Karácsonyi kedveskedésre négy őzet adnak. Őszi-tavaszi vetésből, borból kilencedet adnak. Munkát úgy végeznek, ahogy parancsolják, igával rendelkezők igával, saját ekéjükkel, többiek kézi munkával dolgoznak az ongai kúriánál. Berentén allódiális szőlők. Portiok felsorolása birtokosokkal. Miskolcon nemesi kúria, szántókkal 3 nyomásban, rétekkel. Szántókat a városiak tizedért vetik be. Három szőlő (magyar nevek), jó évben 12 hordó bort hoznak. Egy kőből való szabad (libera) ház, csekély földdel. Mészárszék, bére. Állandó kocsma. A városon kívül 3 pince. A Sziaván malom 2 kőre, jövedeme, molnár neve. Öt zsellér névvel, szőlőt művelni, és a malom körül dolgozni tartoznak parancs szerint.
Szepessy Pál konfiskált javai.
(Abaúj, Borsod, Nyitra m.): Ongha – Varbo – Berente – Visenye – Saly – Keresztes – Dorogma – Pély – Fejér Egy Háza – Kövesd – Megyes – Miskolcz (oppidum) – Diós Győr (arx.) – Gesztely (oppidum) – Uiffalu – Szuhogy – Josvafű – Csetnek (oppidum) – Köbelarov – Cernolehota – Nagy Szlanoska – Seczilocz – Duptina – Berdanka – Parasznya.

Tartalomgazda