HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 026. - No. 068.

Dátum 16. század közepe
Jelleg

4 oldal latin, 1650. december 22.-i kamarai másolat, az eredeti irat keltezetlen, az indexben 1560. évszám szerepel.

Szöveg

"Extractus urbarii", melyet a kamara adott ki a falu kérésére. (Összeírás: subditusok név szerint, úrbéres szolgáltatásaik.)
Sági prépostság falva.
(Nógrád m.): Nádas – Vasardi – Paldita

Tartalomgazda