HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 026. - No. 067.

Dátum 1595. szeptember 11.
Jelleg

1. 30 oldal latin, eredeti.
2. Mellékelve: "Summarus Extractus" az uradalom bevételei és kiadásai tételesen.

Szöveg

"Urbarium", melyet a kamara officiálisai készítettek. (Összeírás: subditusok név szerint, teleknagyság, szolgáltatásaik, kúriák, allódium, majorsági épületek, allódiális állatok, irtásföldek, szőlők, halászat, malmok.)
Lakosok név szerint, sessiók. Sessiók a földesúr használatára lefoglalva. A lakosok egy része anabaptista új telepes. Szolgáltatások a sessiók után, a sessiók mértéke szerint: termények, sajt, tyúk, készpénz Házzal nem rendelkező zsellérek. Nemesi kúriák. Gyömölcskert, konyhakert. Juhaklok. Tüzifa és faszén szolgáltatás, faszán kiszállítás Ausztriába. Ajándékok és egyéb szolgáltatások: bárány, borjú, sertés, liba, sajt és vaj. Kecskenyájak kártevései az erdőkben. – Kézi és igás robot kívánság szerint. Zselléreknél kézi robot és levélhordás. Szántók három (nyomásban?), részben. Szántók, amelyeket a házaktól elválasztani nem lehet. Irtásföldek tulajdonosai név szerinti felsorolásban; kilenced az irtásföldekről. Földesúri kaszálók; sessiókhoz tartozó kaszálók. Irtás-legelők után készpénz census; szőlők után is készpénz census. Minden sessióhoz kert is tartozik. – Majorsági épületek. Kocsma, mészárszék; egyházi tizedek. Malmok, köles ás árpa hántolók; malmok három szabad éve, utána készpénz taxa és hízlalás. Halászat után minden pénteken "pénteki hal" a földesúrnak. Mesterséges halastavak, halhízlalók. Halászatért 60 db. rák szolgáltatása. Szőlőskertek. Erdők jövedelme: faeladás és makkgyűjtés, makkszolgáltatás a földesúrnak. Fák héjának lehantolása a tímárok és vargák számára s az ebből származó károk. – Anabaptisták birtokai: ház, föld, kert; anabaptisták sessiói. Szolgáltatások az anabaptisták szántói, kaszálói és szőlői után, kezdeti mentesség minden szolgáltatás alól. Malmok, köszörűkövek, kallómalmok, évi censusuk. Állatállomány: juh, kecske, tehén, sertés. Fürdőház.
Nagylevár és tartozékai (Pozsony m.). Birtokos: valaha Lembach Bernát birtoka.

Tartalomgazda