HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 025. - No. 018.

Dátum 1699. július 5.
Jelleg

16 oldal latin, eredeti.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Gally András készített. (Összeírás: subditusok neve, fiaik, állataik, úrbéres szolgáltatás.) Hitelesítve: 1753. augusztus 14.
Összeírás (a Szepesi Kamara utasítására). Jobbágyok név szerint, zsellérek név szerint, fiúgyermekek név szerint. Ökör, ló, tehén, növendék, sertés, juh, méh. Sessiok, nincsenek elkülönítve hanem a jobbágyok esetenként maguk közt osztják fel (N. Reöcze). Census (városiak által fizetve). Élelemváltság (városiak által fizetve). Kilenced vetések után nincs, tized sertések után nincs, kivéve földesúri makkoltatáskor, amit készpénzzel redimálnak. Juh- és kecsketized, fejősállatok után, redimálva. – Földesúri malom, kétköves; malombér kassai köbölben; két db. sertés hízlalása, borjúpénz. Kásatörő bére, halászoktól; vashámor, annak hozadéka. Pálinkafőzők; földesúri kocsma nincs (N. Reöcze); a város nem köteles földesúri bort kimérni. – Deserták. Robot nincs, kivéve a földesúri épületek javítása és tüzelőfaszállítás a várba. Termény, bárány, méh és sertés tized nincs (Chisno). Földesúri malom jövedelme a jolsvai iskolának adományozva (N. Reöcze). – Makkoserdő nincs (Chisno). Kaszálórét hozama kocsiszám. Robottal tartoznak, de a földesúr által sohasem lettek kötelezve (Jolsva Taplocza, Süvethe). Gabonatized szolgáltatásra kötelezve, helyette kilencedet adnak, ugyanez bárány- és mézszolgáltatásnál. Földesúri szántók 3 nyomásban (Süvethe).
Murány uradalmának tartozékai.
(Gömör m.): Nagy Reöcze mezőváros – Chisno – Jolsva Taplocza – Süvethe

Tartalomgazda