HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 025. - No. 017.

Dátum 1697. december 3., Kassa
Jelleg

3 oldal latin, egykorú másolat.

Szöveg

"Conscriptio et Aestimatio" (Összeírás és Becslés) vár majorságának bevételei és kiadásai tételesen.) Készült a szepesi számvevőség megbízásából.
Összeírás és jövedelmek becslése készpénzben, kiadások felsorolása. Kocsmajövedelem borban, sörben, pálinkában, vári kocsmán, alvárosi kocsmán, Lubnikon. Terményekből bevétel, malombérlet, árpából, hegyi legelők béréből, zabból, kaszálók szénahozamából, deszkavágó malomból, üveghuta bére, káposztás kertből, juhtized, sertéstized, extraneusok censusából, jövedelem vajból, tojásból és lenből. – Kiadások: készpénz járadóságok, készpénztérítés élelem helyett, várkáplán járandósága, várgondnok járandósága, szendrei ferences barátoknak, piaristáknak, majorsági gabonavetés költsége, árpavetés, zabvetés, serfőzés, pásztorkutyák élelmére árpa és zab, só az állatállomány részére.
Murány fiskális birtok.
(Gömör m.): Murány vára

Tartalomgazda