HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 025. - No. 006.

Dátum 1664. március 4., Jolsva
Jelleg

179 oldal latin, eredeti quart.

Szöveg

"Connumeratio", melyet Hottmar János készített. (Összeírás: subditusok név szerint, teleknagyság, állataik.)
Possessio Polonka:
Telepesek név szerint, sessio, fiúk. Lovak, csikók, ökrök, tinók, tehenek, üszők, borjúk, disznók, juhok, kecskék, méhek. A telepesek száma 76, néhányan negyed telken, a legtöbbjük nyolcad telken, néhányan egy kenyéren. A telkek összegezve 10 egész telket tesznek ki. Zsellérek név és állatok száma szerint. Összlétszámuk 65.
Possessio Zavadka:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 24; telkeik 1/4, 1/8 telkek. Együttesen 4 1/2 telek. Zsellérek név és állatok száma szerint; számuk 14.
Possessio Halpa:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 16; telkeik 1 és 1/8 között. Együttesen 4 egész telek. Zsellérek név és állatok száma szerint; számuk 6. Az egyiknek volt 4 ökre, 4 tulka, 7 tehene, 60 juha, 30 kecskéje, 7 disznaja és 14 méhe.
Possessio Pohotela:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 44; telkeik 1/4, 1/4 és 1/8. Összesítve 6 egész telek. Zsellérek név és állatok száma szerint; számuk 10.
Possessio Sümecze:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 54; telkeik: 1/4, 1/6, 1/8. Együttesen 7 telek. Zsellérek név és állatok száma szerint; összesen 27 zsellér.
Possessio Telgech:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 13; telkeik 1/2, 1/4, 1/8, de még negyed telken is néhol hárman. Zsellérek száma ugyancsak 13, elsorolva fiaik és állataik is.
Possessio Vervart:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 22; telkeik 1/4, 1/6, 1/8. Sessiók egybevéve: 3. Zsellérek száma 4; fiaik és állataik is elsorolva.
Jolsva városa:
Telepesek név szerint, mint eddig, de a sessiók sem egyenként, sem összegezve nincsenek jelezve, mert valamennyien tizedekre vannak felosztva. Összesen 20 tized van, mindegyik élén egy-egy tizedes. I. tized 16 ember. II. tized 16 ember. III. tized 17 ember. IV. tized 20 ember. V. tized 23 ember. VI. tized 16 ember. VII. tized 18 ember. VIII. tized 18 ember. IX. tized 18 ember. X. tized 17 ember. XI. tized 17 ember. XII. tized 14 ember. XIII. tized 15 ember. XIV. tized 13 ember. XV. tized 16 ember. XVI. tized 15 ember. XVII. tized 17 ember. XVIII. tized 12 ember. XIX. tized 15 ember. XX. tized 14 ember. Zsellérek csak név szerint; kb. a fele kihúzva, a ki nem húzottak száma 42.
Possessio Zdichova:
Telepesek név szerint és fiaik meg állataik száma szerint. Telepesek száma 8; telkeik 1/4, 1/8. Zsellérek szintén név, fiaik és állataik szerint; számuk 4.
Possessio Kis Reöcze:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 12; telkeik 1/4, 1/8. Együttesen 2 és fél házhely. Zsellérek név szerint és fiaik meg állataik száma szerint; összesen öten vannak.
Possessio Perlaz:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 12; telkeik 1, 1/2, 1/4. Telkek száma 7 1/2. Zsellérek nincsenek jelezve.
Possessio Jolsva Tapolcza:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 19; telkeik 1, 1/2, 1/4, az egész és féltelkeken ketten-hárman is laknak. A telkek összesítve: 7 egész telek. Zsellérek nincsenek jelezve.
Possessio Szüvette:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 27; telkeik 1/2, 1/4. Sessiók egybefoglalva: 7. Zsellér 1.
Possessio Lukonik:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 13; telkeik 1/2, 1/4. Telkek együttesen: 3 3/4. Zsellérek száma 3; az egyiknek 6 ökre és 2 tehene van.
Possessio Chizno:
Telepesek név szerint; számuk 27; telkeik 1/4 és 1/8. Együttesen a telkek száma 4 1/2. Zsellér 2.
Possessio Mnissan:
Telepesek név szerint; számuk 19; telkeik 1/4 és 1/8. Az 1/4-eseknél többen is vannak ugyanazon a telken. A telkek együttes száma 3 1/2. Zsellér 1, akinek van 2 ökre, 2 tehene, 2 disznaja.
Possessio Kopracz:
Telepesek név szerint; számuk 9; telkeik 1/4, 1/8. Telkek együttesen 1 és 1/2. Zsellér nincsen jelezve.
Possessio Lehotthka:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 11; telkeik: 1, 1/2, 1/4. Telkek együttesen 4. Zsellér összesen 6.
Possessio Vizesréth:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 25; telkeik 1/4, 1/8. Telkek együttesen 4 1/2. Zsellérek száma 8; fiaik és állataik is elsorolva.
Possessio Hosszuréth:
Telepesek név szerint; számuk 40; telkeik 1/6 és 1/8. Együttes számuk 4. Zsellérek 20.
Possessio Murány Lehota:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 14; telkeik 1/4, 1/8. Telkek együttesen 3. Zsellérek száma 5. Az egyiknek 4 ökre, 2 lova, 2 tehene, 4 disznaja van.
Possessio Murany-Allya:
Telepesek név szerint; számuk 18; telkeik 1/4, 1/8. Összesen 2 és fél telek. Zsellérek száma 32.
Possessio Nagy Reöcze:
Telepesek név szerint; számuk 121. Telkeik sem személy szerint, sem együttesen nincsenek jelezve. Zsellérekről nincs említés.
Murány váruradalma. Birtokos gróf Wesselényi Ferenc nádor.
(Gömör m.): Possessio Polonka – Possessio Zavadka – Possessio Halpa – Possessio Pohotela – Possessio Sümecze – Possessio Telgech – Possessio Vervart – Jolsva városa – Possessio Zdichova – Possessio Kis Reöcze – Possessio Perlaz – Possessio Jolsva Tapolcza – Possessio Szüvette – Possessio Lukonik – Possessio Chizno – Possessio Mnissan – Possessio Kopracz – Possessio Lehotthka – Possessio Vizesréth – Possessio Hosszuréth – Possessio Murány Lehota – Possessio Murany-Allya – Possessio Nagy Reöcze

Tartalomgazda