HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 025. - No. 002.

Dátum 1657. január 28. és május 10. között
Jelleg

136 oldal magyar, eredeti quart forma. 55 oldal magyar, eredeti. 52 oldal magyar, eredeti. 77 oldal magyar, eredeti.

Szöveg

"Connumeratio", melyet Hottmár János készített. (Összeírás: subditusok név szerint, állataik.)
Oppidum Jolsva:
Telepesek név szerint. A bírón kívül a többiek tizedekbe osztva, összesen van 20 tized. Minden tized élén egy tizedes áll. I. tized: 15 ember. II. tized: 16 ember, köztük 1 nemes. III. tized: 15 ember. IV. tized: 17 ember. V. tized: 13 ember. VI. tized: 15 ember. VII. tized: 15 ember, köztük 1 nemes. VIII. tized: 13 ember. IX. tized: 16 ember. X. tized: 14 ember. XI. tized: 13 ember. XII. tized: 13 ember. XIII. tized: 7 ember. XIV. tized: 13 ember. XV. tized: 12 ember. XVI. tized: 14 ember, köztük egy tizedes. XVII. tized: 19 ember. XVIII. tized: 12 ember. XIX. tized: 18 ember. XX. tized: 14 ember.
Itt-ott többen laknak együtt, vagy egy kenyéren élnek. Mindenütt elsorolva gyermekeik és állataik: fiúk; ökrök, tehenek, üszők, tinók, tulkok, borjúk, lovak, csikók, juhok, kecskék, disznók, süldők, méhek. Zsellérek név szerint; számuk 40. Itt-ott állataik is felsorolva. Szökött jobbágyok név szerint, számuk 20; köztük Lakatos Márton: mestersége után vándorol.
Oppidum Nagy Reöcze:
Telepesek név szerint, mint előbb, de nincsenek tizedekre osztva; számuk 68, köztük 1 nemes. Zsellérek név szerint, számuk 36. Állataik is felsorolva, az egyiknél 4 ökör is említve! Szökött jobbágyok 5. Kimutatás az állatokról: a tavalyi összeíráskor 76 ökör, 46 tinó, 22 ló; a mostaninál 197 ökör, 38 tinó, 86 ló. Az okot a nagy ugrásról nem mondja.
Következnek a possessiones.
Perlaz:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 9; telkek szerint 1 1/4, 1, 3/4 és 1/2 között. Zsellérek név szerint 3. Puszták név és telkek a nagyság szerint, összesen 6. Szökött jobbágyok száma 6. Állatok kimutatása: tavalyi összeíráskor 40 ökör, 6 6inó, 4 ló; a mostaninál: 38 ökör, 5 tinó, 4 ló.
Süvéthe:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 21; telkeik: 1, 1/2, 1/4 között. Zsellérek név szerint, összesen 4. Puszták név szerint 2, nagyságuk 1/2, 1/4. Elbujdosott jobbágyok 5. Állatok kimutatása: tavalyi összeíráskor 47 ökör, 6 tinó, ló nincs; a mostaninál 55 ökör, 8 tinó, ló nincs.
Miglécz:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 2; mindkettő féltelkes. Zsellér egy név szerint. Puszta egy, féltelek. Szökött jobbágy 1. Állatok kimutatása: tavalyi összeíráskor 6 ökör, 2 tinó, ló nincs; a mostaninál: 10 ökör, 1 tinó, ló nincs.
Taplocza:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 16, telkeik 1, 1/2, 1/4, de az egyik egész telken 3 testvér is gazdálkodik, külön-külön, a másik egész telken négy testvér is működik mint külön gazda. Zsellér összesen 2. Puszták név szerint 8. Állatok kimutatása: tavalyi összeíráskor 71 ökör, 10 tinó, ló nincs; a mostaninál 66 ökör, tinó és ló nincs.
Lubonik:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 14, telkeik 1/2, 1/4. Zsellér 2. Puszta 2 és fél név szerint.
Koprás:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 8, telkeik 1/2, 1/4. Zsellér 2. Puszta 2.
Mnissen:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 15, telkeik 1/2, 1/4 (hárman is vannak egy féltelken). Zsellérek száma 2. Puszta 1. Szökött jobbágy 3.
Umra Lehota:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 11, telkeik 1/2, 1/4. Zsellér 7. Puszta név szerint 3.
Kisnyó:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 23; telkeik 1/4, 1/8. Zsellér 5. Puszta 4, mind nyolcados. Elbujdosott jobbágy 2.
Vizes Réth:
Telepesek név szerint, mint előbb; zámuk 24, telkeik 1/2, 1/4,1/8. Zsellér 8. Puszta 4 (1/2, 1/4). Szökött jobbágy 2.
Kis Reöcze:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 11, mind negyedesek. Zsellér 5. Puszta 6, köztük 2 zsellérhely. Elbujdosott jobbágyok 4.
Zdichawa:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 9, telkeik 3/4, 1/2, 1/4. Zsellér 5. Puszta 3, mind felesek. Elbujdosott jobbágyok 3.
Hosszu Réth:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 40, telkeik 1/8, 1/16. Zsellér 23. Puszták száma 11 (1/8, 1/16).
Murány Lehota:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 17, telkeik 1/2, 1/4. Zsellér nincs. Puszta 5, nagyságuk 1/2 és 1/4.
Murány-allya:
Telepesek név szerint, mint előbb. Számuk 16, telkeik 1, 1/2, 1/4. Zsellér 7. Puszta 5, melyekből 4 egész, 1 feles. Elbujdosott jobbágy 5.
Seömécze:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 32, telkeik 1/4, 1/8, 1/16. Zsellérek száma 14. Puszták 4 (1/4, 1/8). Szökött jobbágy 3.
Zavadka:
Telepesek név szerint, mint előbb. Számuk 10, telkeik 1/2, 1/4, 1/8. Zsellér 7. Puszta 2, negyedesek.
Polonka:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 70, telkeik 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Zsellér 76. Puszta nincs. Szökött jobbágy 1.
Connumeratio bonorum Balogiensium:
Oppidum Rimaszécs.
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 11, telkeik 1 és 1/2. Zsellérek név szerint és sessiók szerint; számuk 16, mind félhelyes. Puszták név szerint; számuk 32, mind félhelyesek. Szökött jobbágyok száma 18. Adva jelenlegi tartózkodási helyük. Állatok kimutatása: a tavalyi összeíráskor 66 ökör, 24 tinó, 21 ló; a mostaninál 78 ökör, 41 tinó, 27 ló.
Possessiones:
Szent Simon.
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 15, mind egésztelkesek. Az egyiknek a fiai ugyanott zsellérek. Zsellérek név szerint és állataik szerint; számuk 6, valamennyi egész telken. Puszták név szerint, számuk 27; mind egész telkek; ezeket maguk között felosztották; szolgálnak és adóznak utánuk. Szökött jobbágyok száma 7. Állatok kimutatása: a tavalyi összeíráskor 64 ökör, 10 tinó, 22 ló; a mostaninál 65 ökör, 14 tinó, 29 ló.
Czakó:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 10, mind egész telkes. Zsellér 5, valamennyi egész telken. Puszta 2; ezek is egész telkek; ezeket az uraság számára szántják, a rét után pedig adóznak. A régi urbarium szerint volt még 8 más puszta is. Szökött jobbágyok száma 5. Állatok kimutatása: a tavalyi összeíráskor: 37 ökör, 2 tinó, 6 ló; a mostaninál: 37 ökör, 10 tinó, 11 ló.
Ivány:
Egyetlen telepes, egész telkes. Adója, mint a czakóiaké. A szántók után kilencedet fizet, az ortvány után ötödöt.
Dobócza:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 10; 6-nak 1–1 egész telke, négynek 2–2 telke van. Zsellér 5, mindegyik egész telken. Szökött jobbágy 6. Kimutatás az állatokról: a tavalyi összeíráskor 22 ökör, 3 tinó, 6 ló; a mostaninál 22 ökör, 3 tinó, 11 ló.
Martonfalva:
Egyetlen telepes, félhelyes. A tavalyi összeíráskor nem volt ökre, tinója vagy lova, most van 6 tinója.
Tamássy:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 12; telkeik 1 1/2, 1, 1/2. Közülük az egyik katona, a másik pázsitos zsellér, a harmadik nyereg-készítő, tartozik minden esztendőben 5 nyerget beadni. Puszták száma 3; ezeket a falubeliek művelik és adóznak utánuk. Szökött jobbágy 5. Kimutatás az állatokról: a tavalyi összeíráskor 12 ökör, 5 tinó, ló nincs; a mostaninál: 14 ökör, 7 tinó, ló nincs.
Szutor:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 26; mind féltelkesek. Puszták név szerint 8, féltelkek; ezeket a falubeliek maguk közt felosztották; szolgálnak és adóznak utánuk. Szökött jobbágy 3. Kimutatás az állatokról: a tavalyi összeíráskor 34 ökrö, 9 tinó, 13 ló; a mostaninál 33 ökör, 12 tinó, 14 ló.
Perics:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 21; részben felesek, részben negyedesek. Közülük 2 katona, 1 hajdú. Puszták név szerint, 12 féltelek, 2 egész telek; ezeket a falusiak maguk közt felosztották, szolgálnak és adóznak utánuk. Szökött jobbágy 4. Kimutatás az állatokról: a tavalyi összeíráskor 32 ökör, 13 tinó, 14 ló; a mostaninál: 22 ökör, 18 tinó, 20 ló.
Meleghegy:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 6; mind egész telkesek. A bíró köztük zsellér. Zsellérek név és telek szerint; számuk 4; az egyik hajdú. Puszta 3; a földesúr a maga számára művelteti. Szökött jobbágy 2. Kimutatás az állatokról: a tavalyi öszeíráskor: 20 ökör, 10 tinó, ló nincs; a mostaninál 24 ökör, 6 tinó, 3 ló.
Felseő Balogh.
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 20; fél- és negyedtelkesek; egy van egész telkes, de azt hárman bírják, kik közül kettő gyalogszeres. Zsellérek név, telek és állatok szerint; számuk 27; fél és negyed telkeken, de négy közülük semmit sem bír; az egyik hajdú: van 4 ökre, 3 ökörtinaja, 2 tehene, 5 disznaja, 4 méhkasa. Pusztahely 29 (1, 3/4, 1/2, 1/4 telkek). Állatok kimutatása: az előbbeni összeíráskor 31 ökör, 30 tinó, 24 ló; a mostaninál 39 ökör, 52 tinó, 28 ló.
Sequuntur portiones possessionarie.
Portio in possessio Hrusova:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 9; telke 1, 3/4, 1/2. Zsellérek név, telek és állatok szerint; számuk 5, fél és egész telkeken. Szökött jobbágy 7. Állatok kimutatása: az előbbeni összeíráskor: 16 ökör, 2 tinó, 9 ló; a mostaniál: 18 ökör, 4 tinó, 7 ló.
Rownapataka:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 3, mind egész telkes, de szegények; az egyiknek csak tíz kecskéje van, összesen pedig csak 1 lovuk.
Dobrapatak:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 4, egész és félhelyesek. Puszta házhely 1; ennek a földjeit a földesúr számára szántják. "Semmi ökör, tinó, ló nem találtatnak az portioban."
Portio Jene:
Van benne egy nemes hely, de puszta. Földjei a földesúré.
Connumeratio bonorum Derencheniensium.
Oppidum Ratko:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 14; telkeik fél és negyed telkek. Zsellérek név szerint 4. Puszták név szerint 3, mind felesek. Állatok kimutatása: az előbbeni összeíráskor 10 ökör, 5 tinó, ló nincs; a mostaninál 14 ökör, tinó 6, ló nincs.
Possessio Hrussowa:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 9; telkeik egész és féltelkek. Zsellérek száma 3; féltelkeken. Szökött jobbágy 1. Állatok kimutatása: az előbbinél 18 ökör, 2 tinó, 4 ló; a mostaninál 17 ökör, 2 tinó, 1 ló.
Rownapatak:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 11; egész és féltelkesek. Állatok kimutatása: az előbbeni összeíráskor 8 ökör, tinó nincs, 8 ló; a mostaninál 8 ökör, 3 tinó, 8 ló.
Dobrapatak:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 10; egész és fél telkesek. Zsellér 2. Puszta 2 egész telek; ezeknek földjeit a földesúr számára szántják és vetik. Állatok kimutatása: az előbbeni összeíráskor 20 ökör, 14 tinó, 1 ló; a mostaninál 16 ökör, 12 tinó, 3 ló.
Derencsén:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 5; egész telkesek, de ketten is laknak ugyanazon a telken. Zsellér 7. Szökött jobbágy 7. Állatok kimutatása: az előbbeni összeíráskor: 12 ökör, 6 tinó, ló nincs; a mostaninál 10 ökör, 4 tinó, ló nincs.
Gesztes:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 11; egész, fél és negyed telkesek. Zsellér 11; egész és fél telkeken. Az egyik nem bír helyet; a másiknak semmije sincs; az egész telken lakónak a fiai nemesek, így helyük szabadságban esik. Állatok kimutatása: az előbbi összeírásnál 24 ökör, 16 tinó, 3 ló; a mostaninál: 30 ökör, 10 tinó, 4 ló.
Nagy Pádár:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 20; telkeik 3/4, 1/2 és 1/4-esek; közülük az egyik hajdú, a másik tizedes, a harmadik szabados. Puszták száma 3, név szerint, fél- és negyedtelkeken. Szökött jobbágyok száma 4. Állatok kimutatása: az előbbeni összeíráskor: 26 ökör, 9 tinó, 3 ló; a mostaninál: 20 ökör, 8 tinó, 10 ló.
Baradna:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 10, egész- és féltelkesek. Zsellér 1. Puszta név szerint 5; egész és fél telkek. Ezen puszták után szolgálnak és adóznak. Állatok kimutatása: az előbbeni összeíráskor 18 ökör, 2 tinó, 6 ló; a mostaninál 12 ökör, 1 tinó, 7 ló.
Portio Stris:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 12; telkeik egész, fél és negyed telkek. Az egyik telken 4 rokon gazdálkodik, külön-külön állatokkal. Az egyiken Bodnár János és a bátyja meg a fiaik mesterséggel szolgálnak. Zsellérek száma 9, csak név szerint jelölve. Kimutatás az állatokról: az előbbeni összeírásnál 17 ökör, 8 tinó, 3 ló; a mostaninál 17 ökör, 6 tinó, 3 ló.
Kiette:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 7; egész és fél telkesek. Puszta 1, fél telek; "Falujul bírják, szolgálnak és adóznak érte". Szökött jobbágy 1. Kimutatás az állatokról: az előbbeni összeíráskor: 10 ökör, tinó nincs, ló 5; a mostaninál 10 ökör, 2 tinó, 4 ló.
Babaluska:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 14; telkeik 3, 2, 1, 1/2. A hármas és kettős telkeken ketten is gazdálkodnak, mindegyik külön kenyéren. Szökött jobbágyok száma 7. Kimutatás az állatokról: az előbbeni összeíráskor 16 ökör, tinó nincs, 13 ló; a mostaninál 18 ökör, tinó nincs, 17 ló.
Lukowistye:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 6; telkeik egész vagy fél telkek és van egy másfél telken. Kimutatás az állatokról: az előbbeni összeíráskor 4 ökör, tinó nincs, 7 ló; a mostaninál 6 ökör, 1 tinó, 5 ló.
Budikfalva:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 4; telkeik 1, 1/2. Szökött jobbágy 2. Kimutatás az állatokról: az előbbeni összeíráskor 6 ökör, 4 tinó. ló nincs; a mostaninál 8 ökör, tinó 2, ló nincs.
Esztrény:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 5; mind felesek. Hárman is vannak egy féltelken. Zsellér név szerint 2.
Repas:
1 telepes fél telken.
Poloczka:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 2; az egyik egész, a másik féltelkes. Puszta név szerint 1, fél telek; ettől szolgálnak és fizetnek. Kimutatás az állatokról: az előbbeni összeíráskor 4 ökör, 4 tinó, ló nincs; a mostaninál 4 ökör, 4 tinó, ló nincs.
Fillér:
Telepeek név szerint, mint előbb; számuk 4; fél és negyed telkesek. Zsellér név szerint 1. Kimutatás az állatokról: az előbbeni összeíráskor 12 ökör, 4 tinó, 1 ló; a mostaninál 12 ökör, 4 tinó, 2 ló.
Bisztra:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 9; telkeik felesek és negyedesek. Zsellér név és állatok szerint 3. Kimutatás az állatokról: az előbbeni összeíráskor 18 ökör, 5 tinó, 3 ló; a mostaninál 16 ökör, 6 tinó, 7 ló.
Gerlicze:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 4; egész és fél telkesek. Kimutatás az állatokról: az előbbeni összeíráskor 10 ökör, tinó nincs, 2 ló; a mostaninál 14 ökör, tinó nincs, 1 ló.
Krokaua:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 4; mind féltelkesek. Zsellér név szerint 1. Kimutatás az állatokról: az előbbeni összeíráskor 16 ökör, 5 tinó, 3 ló; a mostaninál 20 ökör, 8 tinó, 7 ló.
Zdichowa:
1 telepes egész telken.
Possessio Polonka:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 4, telkeik egész és fél telkek. Állataik: előbbeni kimutatás 2 ökör, 6 tinó, 2 ló; mostani kimutatás ökör nincs, 4 tinó, ló nincs.
Poprocs:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 4; telkeik 1 1/2, 1, 1/4. Puszta 3, név és telek szerint jelölve. Állatok: előbbi összeíráskor 6 ökör, tinó nincs. ló egy; a mostaninál 8 ökör, tinó nincs, 1 ló.
Szuha:
Telepesek név szerint, mint előbb; a telepesek száma 5; telkeik egész és fél telkek. Puszta 2, az egyik egész, a másik féltelkes. Állatok: előbbeni összeírás 4 ökör, 2 tinó, 1 ló; a mostani 2 ökör, 2 tinó, 1 ló.
Lipócz:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 7; egész, fél és negyed telkesek. Szökött jobbágy 1. Állatok: az előbbeni összeírás 6 ökör, 2 tinó, 2 ló; a mostani összeírás 6 ökör, 2 tinó, 2 ló.
Szilistye:
Egy telepes, egész telkes.
Ispanmezeö:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 6; egész vagy féltelkesek. Szökött jobbágy egész telekről egy. Állatok: előbbi összeíráskor 8 ökör, tinó nincs, 2 ló; mostani összeíráskor 8 ökör, 4 tinó, 2 ló.
Uyvásár:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 2; féltelkesek. Puszta 1 féltelek; a jobágyok bírják. Állatok a régebbi és a mostani összeírásnál is 4–4 ökör, sem tinó, sem ló.
Also Balogh:
1 telepes, féltelkes. Zsellérek száma, telek és állatok szerint; számuk 6; telkeik fél telkek. Puszta 8; egész, fél és negyed telkek.
Bonorum Szendrőiensium connumeratio:
Oppidum Rudabánya:
Telepesek név és sessiók szerint; számuk 9; mind egész telkesek. Zsellér 7; név és álltok szerint adva. Puszták nincsenek szám szerint jelölve, csak az, hogy a puszták földjeit maguk között osztották szét tized fejében. Szökött jobbágyok száma 7. Állatok kimutatása: előbbeni kimutatás 48 ökör, 14 tinó, 9 ló; mostani kimutatás 74 ökör, 12 tinó, 6 ló.
Possessiones:
Keöuy:
Telepesek név és sessio szerint; számuk 68; sessiók nagysága: 1 1/2, 1, 1/2, 1/4. 1–1 féltelken 2–3 is, külön állatokkal, egész telken öten is. Zsellérek név, telek és állatok szerint adva; számuk 38. Puszta 3, mind féltelek. Szökött jobbágyok száma 8. Állatok kimutatása: előbbeni összeírás: 204 ökör, 53 tinó, 13 ló; mostani összeírás: 213 ökör, 30 tinó, 21 ló.
Licze:
Telepesek név, sessio és állatok szerint; számuk 21; telkeik egész vagy félhelyesek. Zsellérek száma 3, egész és fél telkeken. Puszta 1, féltelek. Szökött jobbágyok száma 8. Állatok kimutatása: előbbeni összeírás: 51 ökör, 6 tinó, ló nincs; mostani összeírás: 44 ökör, 16 tinó, ló nincs.
Szérk:
Telepesek név szerint; számuk 24; telkeik negyed és nyolcad telkek. Zsellérek száma 2. Puszta szám szerint 12; a legtöbbnél odaírva: "A falu éli", de a másoktól való élést is jelzi, még pedig név szerint. Állatok kimutatása: az előbbeni összeíráskor: 46 ökör, tinó nincs, ló nincs; a mostaninál 60 ökör, 10 tinó, 2 ló.
Nandorás:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 16; telkeik fél, negyed és nyolcad telkek. Zsellér 2. Állatok kimutatása: előbbeni összeíráskor: 24 ökör, 5 tinó, 3 ló; a mostaninál: 39 ökör, 5 tinó, 3 ló.
Rákos:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 20; telkeik fél és negyed telkek. Az egyik féltelken hárman is gazdálkodnak külön állatokkal. Zsellérek név szerint és az állatok számával. Puszta 3. Szökött jobbágy 5. Állatok kimutatása: előbbeni összeíráskor: 63 ökör, 9 tinó, 3 ló; a mostaninál: 58 ökör, 14 tinó, 2 ló.
Turcsok:
Telepesek név szerint; bírájuk zsellér; számuk 4; telkeik negyedesek. Zsellér 4; telkek és állatok is jelölve. Puszta 3, csak név szerint. Állatok kimutatása: az előbbeni összeíráskor 12 ökör, 4 tinó, ló nincs; a mostaninál 17 ökör, tinó 5, ló nincs.
Abod:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 10; mind egész telkesek. Zsellér 3, név és állatok szerint. Puszta 8 név szerint, de ezeken kívül is vannak puszták, amelyeket a falu éli. Állatok kimutatása: előbbeni összeíráskor: 46 ökör, 28 tinó, 1 ló; a mostaninál 72 ökör, 42 tinó, 2 ló.
Szuhogy:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 11, mind egész telkes. Zsellér 4, állatjaikkal; mind fél helyeken. Puszta 2, melyeknek földjeit néha a földesúr számára szántják, néha a jobbágyok dézsmára fogják; ezek rétjeit a földesúr részére kaszálják. Szökött jobbágyok száma 3. Állatok kimutatása: az előbbi összeíráskor 52 ökrö, 17 tinó, 5 ló; a mostaninál 47 ökör, 46 tinó, 14 ló.
Bonorum Eniczkensium connumeratio.
Oppidum Eniczke:
Telepesek név szerint és telkek szerint; számuk 14; telkeik egész és fél telkek. Az állatok összeírásánál: a többit a török hajtotta el. Zsellérek név és telek szerint; számuk 15; mind negyed telkeken. Puszták száma 10; egy részük felosztva a jobbágyok között, más részüket a földesúr részére művelik.
Possessio Csany:
Telepesek név szerint, de a sessiók nagysága nincs jelezve; számuk 7. Puszták nagysága nincs jelezve, de földjei ötödre élik, rétjeit a földesúr számára kaszálják. Szökött jobbágy 1. Az állatoknál csak az ökrökről van kimutatás; az előbbeni összeírás szerint 14 volt, a mostani összeírás szerint 28.
Possessio Lipócz:
Telepesek név szerint; bírájuk zsellér; számuk 17; telkeik fél és negyed telkek. Zsellérek száma 4; állataik is felsorolva. Puszta név szerint 4, fél telkek. Szökött jobbágy 4.
Possessio Kostelán:
Telepesek név szerint; számuk 23; telkeik fél és negyed telkek. Zsellérek száma 8. Puszták száma 3; negyedesek. Szökött jobbágyok száma 10, új lakóhelyeik jelezve. Ökrök kimutatása: az előbbeni összeírás szerint 63, a mostani szerint 56.
Datum in castello Enyczke, 1657. január 20.
Murány váruradalma, Balogh váruradalma, Derencsény váruradalma, Szendrő váruradalma, Eniczke váruradalma. (Gömör m.)
Murány: oppidum Jolsva – oppidum Nagy Reöcze – Perlaz – Süvéthe – Miglécz – Taplocza – Lubonik – Koprás – Mnissen – Umra Lehota – Kisnyó – Vizes Réth – Kis Reöcze – Zdichawa – Hosszu Réth – Murány Lehota – Murány-allya – Seömécze – Zavadka – Polonka
Balogh: oppidum Rimaszécs – Szent Simon – Czakó – Ivány – Dobócza – Martonfalva – Tamássy – Szutor – Perics – Meleghegy – Felseő Balogh
Portio in possessio Hrusova – Rownapataka – Dobrapatak – Portio Jene
Derencsény: oppidum Ratko – possessio Hrussowa – Rownapatak – Dobrapatak – Derencsén – Gesztes – Nagy Pádár – Baradna – portio Stris – Kiette – Babaluska – Lukowistye – Budikfalva – Esztrény – Repas – Poloczka – Fillér – Bisztra – Gerlicze – Krokaua – Zdichowa – possessio Polonka – Poprocs – Szuha – Lipócz – Szilistye – Ispanmezeö – Uyvásár – Also Balogh
Szendrő: oppidum Rudabánya – Keöuy – Licze – Szérk – Nandorás – Rákos – Turcsok – Abod – Szuhogy
Eniczke: oppidum Eniczke – possessio Csany – possessio Lipócz – possessio Kostelán

Tartalomgazda