HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 025. - No. 001.

Dátum 1652. március 22., Murány
Jelleg

114 oldal magyar, egyszerű másolat.

Szöveg

"Urbarium" (Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásaik, puszta telkek, majorság, majorsági földek, állatok.) Készült: Sennyey Andrásnak, a murányi vár provisorának útmutatásai alapján.
Oppidum Jolswa:
Évi census a száraz kocsmától 1400 Ft, a káposztás kertektől 100 Ft. Tartoznk évenként 50 gönczi hordó bort átvenni. Pünkösdkor tartoznak 50 akó márcot kiárusítani. Van egy kastély és egy kőház. Ötkerekű malom; évi adója 220 szapu semlye liszt, 440 szapu cseléd liszt, azonfelül a molnár fizet 1 forintot. Karácsonyra tartoznak 1 borjúval. Disznót tartoznak hízlalni, amikor kívántatik. A városon kívül két karllo malom, mellyektől a csupok két vág szűr pokróccal tartoznak. A város határában urasági földek 2 calcaturában. – Van a varga mestereknek két szupájuk, a jolsvai templomhoz fizetnek tőle. Van 3 tót hámor, mindenik 2–2 hutájával. Két darab káposztás kert. A határban szénégető helyek. A rájok kivetett kántor-élés a következőkből állt: borjú 6, bárány 6, lúd 36, tyúk 100, tyúkmony 1000, madár 36, vaj 36 icce, méz 36 icce. 1663-tól ezek helyett fizettek 235 Ft-ot.
Oppidum Nagy Reöche:
Censusuk évenként 555 Ft. Malom két kőre; a molnár fizet évenként 100 szapu lisztet és 1 Ft-ot; disznót is tartozik hízlalni. Van a határban 5 német hámor 2–2 hutával. Szénégető helyek. Van két kölyü, melytől évenként 2 Ft jár. Van egy karllo, kitől tartoznak a czapok egy vég szűr-posztóval. Item vagyon egy szupa, kitől az vargák fizetnek 3 forintot. A rájuk kivetett kántor-álás így oszlik meg: borjú 3, bárány 3, lúd 18, tyúk 45, tyúkmony 450, madár 16, vaj icce 16, méz icce 16. 1663 óta ezek helyett 117,50 Ft-ot fizetnek. Szökött jobbágy 2. A városban van 32 szekér, de szolgálatra csak 12. Gyalogszeres ember 60.
Possessio Perlacz:
Telepesek név szerint, a sessio megjelölésével, fiúk. Lovak, ökrök, tehenek, tulkok, tinók, juhok, disznók, méhek. Telepesek száma 11, zsellér 1, puszta telek név szerint 6, szökött jobbágy 2. Adójuk évenként 100 Ft. Adnak karácsonyi ajándékot. Minden őszi és tavaszi vetésből kilencedet adnak. Munkát általában kötelesek vállalni. Kántor-élésük így oszlik meg: bárány 1, borjú 1, lúd 6, tyúk 15, tyúkmony 200, madár 6, vaj 6 icce, méz 6 icce. 1663 óta ezek helyett 38 forintot fizettek. Jelzi a szekérbe fogás párosítását. Eke van 5; gyalogszeres 1.
Possessio Swethe:
Telepesek név szerint, mint előbb. Számuk 25, zsellér 2. Adójuk 150 Ft. A Joswa vizén 2 kőre való malom; a molnár harmados benne, de ad egy borjút. Egy német hámor és két huta. Szénégető helyek. A német hámorból jár minden héten 1 Ft, a két hutából 2–2 Ft és a szénégető helyektől kántoronként 50 pénz. Majorsági földek három calcaturában. Sok fazekas van a helységben; a szükség szerint dolgoznak és feöldi-edényekkel tartoznak. Kántor-élésük ezekből áll: bárány 2, borjú 2, lúd 9, tyúk 30, tyúkmony 300, madár 12, vaj 12 icce, méz 12 icce. Elsorolja a szekérbe fogást, név és szám szerint. Eke van 11; gyalogszeresek száma 9.
Possessio Hosszurét:
Telepesek név szerint, mint előbb. Többen közülük egy kenyéren. Számuk 37; telkeik kicsinyek: a legnagyobb 1/4 telek, a legkisebb 1/16 telek. Zsellérek száma 16, köztük olyan, akinek 2 ökre, 2 tehene stb. van. Az egyik zsellérnek a fia Oskolába jár! Puszta 7, köztük a predikátoré. Adójuk évenként 200 Ft. Malma után a molnár ad évenként 30 szapu lisztet és 1 borjút; disznót is tartozik hízlalni. A kölyütől fizet 1 forintot. Van egy német hámor a két hutával; szénégető helyek. A templomhoz jár 1 föld a határban. Kántorélés így oszlik meg: borjú 1, bárány 1, lúd 10, tyúk 20, tyúkmony 250, madár 8, vaj icce 8, méz icce 8. 1663 óta ezek helyett 78,75 Ft. Eke van 8, gyalogszeres 20.
Possessio Vizes Réth:
Telepesek név szerint, mint előbb. Számuk 24; telkeik 1/2 és 1/8 között. Vannak köztük egy kenyéren élők is. Zsellérek név szerint, számuk 10; az egyiknek van egy lova, 4 ökre, 2 tehene, 2 disznaja, 2 méhe. Puszta házhely név szerint 6. Szökött jobbágy 1; másutt pásztorkodik. Adójuk évenként 80 Ft. Szent György adója 8,32 Ft, Szent Mihály adója 8,32 Ft. Van egy német hámor két hutájával és szénégető helyeivel. Van egy malma; jövedelme a jolsvai ispotályé. Sertéseik, méheik után tizedet adnak. Mindenfajta munkára kötelezettek. Van egy zsupa, mely után a vargák 1 Ft-ot fizetnek. Kántor-éllésük ezekből adódik: borjú 2, bárány 2, lúd 16, tyúk 40, tyúkmony 400, madár 13, vaj 13 icce, méz 13 icce. Szekérbefogás név és szám szerint elsorolva. Eke van a faluban 6, gyalogszeres ember 11.
Possessio Murány-allya:
Telepesek név szerint, mint előbb. Számuk 10, mindegyik egész telkes. Zsellér név szerint 20. Puszta 4. Szent György adója 4,50 Ft, Szent Mihály adója 4,50 Ft. Van vámja; jövedelme a földesúré. Malma egykövű; a malom után a molnár 60 szapu lisztet fizet és 1 borjút ad; a kölyü után a molnár 1 forintot fizet, disznót is tartozik hízlalni. Van majorság pajtáival és minden egyéb tartozékával. A majorsági földekhez a következő birtokok szolgálnak: Murány-allya, Zdichowa, Kis Reöche, Vizes Réth, Murány Lehota. A majorság szántói 3 helyen vannak, összesen 28 db. Van egy német hámor, két hutával és szénégető helyekkel. A templom körül egy puszta kastély-hely. A kántor-éllés ezekből adódik: 1 borjú, 1 bárány, 6 lúd, 20 tyúk, 200 tyúkmony, 6 madár, 6 icce vaj, 6 icce méz. A szekérbefogás szám és személy szerint elsorolva; eke van 5, gyalogszeresek száma 14.
Possessio Murány-Lehotha:
Telepesek név szerint, mint előbb. Számuk 12; telkeik 1 és 1/4 közt váltakoznak. Puszták száma név szerint 4. Censusuk 18 Ft. Szent György adója és Szent Mihály adója á 3,50 Ft, elengedve. Urasági szántók a falu határában, urasági erdeje tilalmas. Vannak szénégető helyek. Kántor-éllésük olyan, mint a Murányallaiaké. Eke van benne 2, gyalogszeresek száma 6.
Possessio Kisnyo:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 28; telkeik 1/2 és 1/8 között. Zsellérek száma név szerint 9. Puszták száma név szerint 2. Szökött jobbágy 2. Censusuk 150 Ft, melyből 50 Ft-ot elengedtek. Malmának jövedelme fele részben a josfai scholához, fele részben a josfai ispotályhoz jár. Vannak szénégető helyei. Kántoréllésük a következőkből tevődik: 2 bárány, 2 borjú, 12 lúd, 30 tyúk, 300 tyukmony, 10 madár, 10 icce vaj, 10 icce méz. Szekérbefogás szám és név szerint jelezve; eke van 6; gyalogszeresek száma 10.
Possessio Umra lehota:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 15; telkeik 1/2- vagy 1/4-esek. Zsellérek száma 7. Puszták név szerint 2. Adójuk évenként 45 Ft. Szent György és Szent Mihály adója 10 Ft. Van egy német három, két hutával és szénégető helyekkel. A kántor-éllést így adják: 1 borjú, 1 bárány, 7 lúd, 20 tyúk, 175 tyukmony, 8 madár, 8 icce vaj, 8 icce méz. Leírva a szekérbefogás név és szám szerint; eke van 3, gyalogszeresek száma 11.
Possessio Mnissán:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 17; telkeik 1/2- vagy 1/4-esek. Zsellérek száma 4. Puszták száma 2 (negyedesek). Szökött jobbágy 3. Adójuk évenként 66,66 Ft. Minden munkára kötelezettek. Kántor-élésük így oszlik meg: 2 borjú, 2 bárány, 7 lúd, 20 tyúk, 250 tyukmony, 9 madár, 9 icce vaj, 9 icce méz. Szekérbefogás szám és név szerint leírva; eke van 4, gyalogszeres 6.
Possessio Kopras:
Telepesek név szerint mint előbb; számuk 10, mind negyedtelkesek. Sem zsellér, sem puszta nincsen. Adójuk 33,33 Ft. Kántor-élésük mint Mnissánnál. Rendezve a szekérbefogás; eke van 2, gyalogszeres 1.
Possessio Zdichawa:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 13; telkeik 1/2 és 1/4-esek. Puszta 2, felesek. Fizetnek évenként 24 Ft-ot. Szent György adója 1,75 Ft, Szent Mihály adója 1,75 Ft. A malom után a molnár fizet 3 forintot és ad egy nestet. Kántor-élésük a következőkből adódik: 1 borjú, 1 bárány, 6 lúd, 14 tyúk, 100 tyúkmony, 6 madár, 6 icce vaj, 6 icce méz. Szekérbefogás szám és név szerint rendezve; eke van 4.
Possessio Myklecz:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 12; mind féltelkes. Puszta 1. Adójuk 100 Ft. Minden munkára kötelezettek. Kántor-élésük olyan, mint Taploczaban.
Possessio Taplocza:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 18; telepeik 1/4 és 1 között. Zsellérek száma 3. Puszta 8 név szerint. Adójuk 100 Ft. Karácsonyi ajándék: tyúk, őz, borjú. Minden külön kenyeres 1–1 fő kendert ad. Őszi és tavaszi vetésekből nonát adnak. Van egy urasági rét. Kántor-élésük a következőkből tevődik össze: 2 bárány, 2 borjú, 12 lúd, 30 tyúk, 300 tyukmony, 9 madár, 10 icce vaj, 10 icce méz. A szekérbefogás név és szám szerint elsorolva; eke van 6, gyalogszeres van 7.
Possessio Kis Reöche:
Telepesek név szerint, mint eddig; számuk 17; telkeik 1/2 és 1/8 között. Zsellér 3. Puszta 6 név szerint. Adójuk évenként 24 Ft, Szent György adója 1,75 Ft, Szent Mihály adója 1,75 Ft. Kántor-élésük így tevődik össze: 1 bárány, 2 borjú, lúd, 20 tyúk, 175 tyukmony, 6 madár, 6 icce vaj, 6 icce méz. Részletezve a szekérbefogás; eke van 3, gyalogh szeres van 8.
(Mellékletként egy külön papíroson Sövöcse falunak a fele):
Telepes 11, telkeik 1 és 1/4 között. Zselléreknek a fele név szerint, 6. Adójuk évenként 75 Ft. Éléspénz falustul 52,50 Ft. Malma kétkerekű; a molnár két részt fizet és ad egy borjút és hízlal egy disznót. A fazekasok bizonyos számú edényt adnak.
Possessio Seövecse:
Telepesek név szerint mint előbb; számuk 23; telkeik 1/4 és 1/16 között. Zsellérek név szerint, mint a telepesek, állataikkal együtt; számuk 10. Puszták száma név szerint 3. A malom után a molnár fizet 5 Ft-ot és ad egy nestet. A várhoz tartozik egy fűrész(malom). Mikor deszkát metszenek, a deszkametszőnek minden deszka után 1 pénz jár. Van egy üveghuta, mely után készpénzben 50 forintot fizetnek. Kristálytányér üveget tartoznak adni ezret, apró paraszt tányér üveget jó üvegből kétezret. Kántorélésük így oszlik meg: borjú 2, bárány 2, lúd 12, tyúk 36, tyukmony 400, madár 10, vaj icce 10, méz icce 10. Itt is elrendezve a szekérbe fogás; eke van nyolc, gyalogh szeres 15.
Possessio Polonka:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 71, telkeik 1/4 és 1/16 között. Zsellérek száma 71 (az egyiknek 40 juha van; egy másiknak: 1 lova, 1 tehene, 2 ökre, 1 disznaja; egy harmadiknak 2 ökre, 3 tehene, 37 juha, 2 tavalyi tinója; egy negyediknek öt tehene). Szökött jobbágyok száma név szerint 28. Adójuk 400 magyar forint. Van két malma, melyek után a molnárok 20 forintot fizetnek és adnak két nyestet. Van két fűrésze, melyekből tized-deszka jár az uraság számára. Van egy új major, melynek földjeit, rétjeit ők tartoznak megmunkálni, aminek a fejében 50 forintot elengednek nekik az adóból. Kántorélésük így oszlik meg: 4 borjú, 4 bárány, 20 lúd, 50 tyúk, 500 tyukmony, 20 madár, 20 icce vaj, 20 icce méz. A szekérbefogás személy és szám szerint rendezve; eke van 17, gyalogh szeres 71.
Possessio Zauadka:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 13; telkeik 1/8 és 1/2 között. Zsellér 4. Puszta név szerint 2. Szökött jobbágy 2. Adójuk 21,66 Ft. A malom után adnak 1 nyestet, fizetnek 3 forintot, melynek 2/3 része a földesúré. Van két fűrész; ezek után tized-deszkával tartoznak. Kántorélésük így oszlik meg: 4 lúd, 14 tyúk, 100 tyúkmony, 6 madár, 6 icce vaj, 6 icce méz. Szekérbe fogásuk személy és szám szerint szabályozva; eke van 4. gyalogszeresek száma csak 4.
Elzálogosítva a következő birtokok:
Lwbownik 20,75 Ft-ért, Vernar 15 forintért, Telgárt 20 forintért, Pohorela 40 forintért, Helpa 25 forintért.
Murány várához tartozó obventiok:
Hámorok, huták és szégégető helyek jövedelmei: A zsellérek kántoronkint bejelentik, hány hétig dolgoztak egy-egy hámorban. A német hámorban hetenként 1–1 forint jár, a többi hámorban hetenként 75 pénz. A hutákban végzett munkáért hetenként 1–1 Ft jár. A vashegyről hordott vaskőért hordónként 3–3 dénár. Minden szénégető helytől 50 dénárt fizetnek. Ahol a tisztviselők a vár szükségletére vasat kérnek tőlük, mindenik mázsa 2–2 forint.
A juhok dézsmájából befolyó jövedelem; A Murány várához tartozó földekről így adnak báránydézsmát: A fejős juhokból és kecskékből minden 25-iket szokták adni fiastól. Hasonlóképpen a meddő juhokból és kecskékből minden 25-iket; 25-ön alul 14 dénárral szokták megváltani. Ahány juhot adnak természetben, mindegyik mellé jár 1–1 sajt, vagy sajt helyett 30 pénzt vesznek be rajtok. Aki juhok nem tart, nest-bőrrel tartozik: az egész helyes 3 nest-bőrrel, azon alul arányosan mindig kevesebbel. Amely zsellérnek háza vagyon, 25 pénzt fizet, a háznélküliek ennek a felét. Ha az állatok nem egészségesek, juh helyett fejenként 2,50 Ft-ot fizetnek, a meddőkért egyenként 2 forintot.
Árpafizető holiak (puszták, legelők), melyekre a szepesiek lovaikat szokták hajtani: 1) Cserna holya, 2) Kralowa, 3) Orlowa, 4) Vapeniczka, 5) Ondroyczowa, 6) Polovszka holia.
Valahány lovat hoznak ezekre a Szepességből, minden 2–2 ló után két szapu árpát szoktak szedni. Amikor 1–1 holiát legelnek, lazaccal és 1 tallérral tartoznak. Az árpát később a vár jószágával együtt szokták beszolgáltatni.
Szindely-csinálás: Akik a Murány várához tartozó erdőkben akármilyen fenyőből zsindelyt csinálnak, tizeddel tartoznak belőle. A zsindelyekért szükség szerint búzát adnak ki avárból: másfél szapu búzát 1–1 ezerre, vagy pénzben 1,50 Ft.
Murány váruradalma.
(Gömör m.): Jolswa – Nagy Reöcze – Perlacz – Swvethe – Hosszuréth – Vizesréth – Muranyallya – Muranylehota – Kisnio – Umralehota – Mnissan – Kopras – Zdichawa – Mighlesz – Taplocza – Kis Reöcze – Szeőmecse – Polonka – Zavadka
Elzálogosítva: Lubornik – Vernár – Telgarth – Pohorela – Helpa

Tartalomgazda