HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 024. - No. 059.

Dátum 1723. október 11.
Jelleg

7 oldal latin, egykorú, egyszerű másolat.

Szöveg

"Aestimatio", melyet a kamara számvevősége készített. (Becslés: telkek száma, malom, kölyü, serfőző, kocsmálás, kilenced, kereskedők censusa becsülve 5 és 6 %-os kamatbázison.)
Javak és jövedelmek értékelése.
Miskolcz:
Kedvezményezett sessiok (ezek tulajdonosai 25 Ft lefizetése ellenében a természetbeni szolgáltatások alól mentesítve). Kedvezményezés nélküli sessiok (összes sessiok 1/3-a). Kétköves vízimalom bérlete. Kendertilaló v. törő bérlete. Malomjövedelem (a városi prédikátornak átadva). Kocsmajövedelem (városi). Görög boltosoktól bérjövedelem. Malomjövedelem (nemes tulajdona) 3 köves. A magisztrátusi házban kimért bor és sör jövedelme. Városi mészárszékek hozama. 4 vásár hozama; 6 görög piaci boltjának bérösszege; hetenként kétszeri hetipiac. Termény- és borkilencedből származó bevétel.
Mezőkeresztes:
Egész sessiok utáni jövedelem, zsellérek utáni jövedelem. Szeszfőző hozadéka (zsidó bérlő). Mészárszék hozadéka, vám hozadéka, kocsma hozadéka.
Diósgyőri koronauradalom.
(Borsod m.): Miskolcz – Mezőkeresztes

Tartalomgazda