HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 024. - No. 058.

Dátum 1723. szeptember
Jelleg

70 oldal latin, eredeti.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Thurzo János és Hilko György készítettek. (Összeírás: subditusok neve, teleknagyság, szőlőbirtokosok név szerint, bortized, malom.)
Adózók utcák szerint, szőlőbirtok szerint. Sessiok beneficiummal, beneficium nélkül. Készpénzszolgáltatás forintban és dénárban. Városi serfőzőház felszereléssel, bérbeadva. Malom (vizi, Bükk családé). Deserta zsellérház. Város telke, rajta csordás és postás kunyhója. Városi malom, kőből. Városi kocsma, fából, bérbeadva. Mészárszék, pálosoké. Malom, nemesé, kőböl. Magisztrális városház, melyben városi bort és sört mérnek. Malom két kerékre, alispáné. Parochialis ház és iskola, helv. felekezeté. – Mészárszék (városi) bérjövedelme, vásárok bérjövedelme, piactéri görög boltok bérjövedelme, hetipiac bérjövedelme. Városi jövedelem terménykilenced után, borkilenced után. Taxa és terményszolgáltatás átalányösszeggel megváltva és ebből származó szolgáltatás-mentesség. – Sessiok nagyobb része szabadok és nemesek kezén. Szántók három nyomásban. Egy egész sessio után vethető gabona kassai köbölben, egy egész sessio utáni szeszhozam kocsiszám. Szabad szőlők kapásszám. Dézsma szőlők kapásszám. Deserta szőlők kapásszám. Szőlőbirtokosok felsorolása szőlőhegy szerint. Földesúri borbevétel várható emelkedése a kiváltságok felülvizsgálata folytán.
Diósgyőri koronauradalom.
(Borsod m.): Miskolcz – Mezőkeresztes
Miskolci utcanevek: Uj utca, Hunyad utca, Derégh v. Piacz utca, Fábián utca, Ujváros utca, Czikó utca, Medgyesallya, Tornyallja, Papszer, Szirma utca

Tartalomgazda